Yazışmalar Bürosu
BÜRO ADI  ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ  
3.1.1.Yazışmalar Bürosu  
3.1.1.1. Akademik ve İdari Yazışmalar Şubesi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaları iç ve dış paydaşları ile yönetip yönlendirme iş analizleri  
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.2. Yazışma ve haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesi iş analizleri  
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.3. Gerekli mevzuatı ve uygulama prosedürleri konusunda tüm personele eğitim ve bilgilendirme yapma iş analizi  
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.4. Kurumsal iç ve dış tüm yazışmaların akış iş analizi  
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.5. Yazılı ve e-evrak sistemlerinin kullanılması iş analizi  
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.6. Tüm yazışmaların arşivlenmesi iş analizi   
 

Görüşünüz