Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci
2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.1. Akademi Hizmetleri Kapsamında Akademik Faaliyetlerin Planlanması, Koordinasyonu Süreci
2.5.1.2. Akademik Faaliyetleri Çoğaltıcı Aktiviteler Süreci
2.5.1.3. Yapılan Akademik Faaliyetlerin Kaydedilmesi Süreci
2.5.1.4. Yayınların Teşvik Edilmesi Süreci
2.5.1.5. Tüm Sistem Faaliyetlerini, Standartları Ve Prosedürleri Doğrulayacak Veya Düzeltecek Akademik Araştırmalar Yapılması Veya Yaptırılmasının Süreci
2.5.1.6. Toplantı, Organizasyon, Toplu Faaliyet Hizmeti Süreci
2.5.1.7. Kongre Katılım Ve Kongre Yürütme Hizmeti Süreci
2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.1. İl İçi,İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı Veya İlişkili Birimlerin Planlanması Süreci
2.5.2.2. Temsilcilik İhtiyaç Analizi İş Analizleri
2.5.2.3. Temsilcilik Etkinlik Ve Verimlilik Analizi İş Analizleri
2.5.2.4. Temsilcilik Görev Sorumluluk Ve Takipleri İş Analizleri
2.5.2.5. Temsilcilik Kalite Geliştirme İş Analizleri
2.5.2.6. Temsilcilik Hizmet İçi Eğitim Ve Raporlama İş Analizleri
2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.1. Eğitimlerin Mobil Ortamda Da Alınabilmesi İçin Vizyon Ve Stratejilerin Belirlenmesi Süreci
2.5.3.2. Mobil Kullanım Eğitimlerinin Yapılması Ve Uygulanması Süreci
2.5.3.3. Mobil Aplikasyonda Yapılacak Programların Planlanması Ve Yürütülmesi Süreci

Görüşünüz