Taşınır ve Ortak Hizmetler Bürosu
BÜRO ADI  ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
3.1.4 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Bürosu 3.1.4.1. Ortak Hizmetler Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.4.1.1. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri güvenlik iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.2. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri temizlik iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.3. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri taşıma ve ulaştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.4. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri taşınmaz mekân ihtiyaç yönetimi, bakım onarım ve tüm teknik hizmetleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.5. Hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi ve planlanıp raporlanması iş analizi
3.1.4.2. Taşınır Mal Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.4.2.1. Tüm taşınır malların taşınır mal yönetmeliği ve alt mevzuatı kapsamında etkin, verimli ve usulünce kullanımı için gereken planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.2. Kayıt, denetim ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.3. Tüm konularda ihtiyaç planlama ve talep oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.4. Mevcutlardan talepleri karşılama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.5. Gerekli form ve cetvellerin doldurulması ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.6. Taşınır kesin hesap ve konsolide cetvelleri ile yılsonu işlemleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.7. Zimmet ve hurda işlemleri iş analizi

Görüşünüz