Şube Toplantı Planı

AUZEF Dekanlık ve Kalite Geliştirme Birimi tarafından aşağıdaki Şube toplantıları planlanmıştır.

 

Süreç Adı Şube Adı Toplantı Grup Kodu Tarih Zaman Dilimi Saat 
Müfradat Yönetim Süreci 2.2.1. Program açma şubesi M1 17.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.2.2. Müfredat geliştirme ve takip şubesi M2 17.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.2.3. Dönem dersi açma şubesi M3 18.Şub SABAH 10:00-12:00
2.2.4. İçerik yayınlama şubesi M4 21.Şub SABAH 10:00-12:00
2.2.5. Bilgi belge yönetimi şubesi M5 4.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
2.2.6. Proje geliştirme şubesi M5 4.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
2.4.7. Redaksiyon şubesi M4 21.Şub SABAH 10:00-12:00
Eğitim Öğretim Süreci 2.1.1. Öğrenci Bilgilendirme Şubesi E2 24.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.2. Dönem Derslerinin İlanı Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.3. Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Takip Analiz Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.4. Ders Seçimi ve Yürütülmesi Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.5. Eş Zamanlı Dersler Şubesi E4 24.Şub SABAH 10:00-12:00
2.1.6. Kayıt Dondurma ve Sildirme Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.7. Diploma, Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.8. Stajlar Organizasyon ve Takip Şubesi E1 18.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.9. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Şubesi E3 25.Şub SABAH 10:00-12:00
2.1.10. Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Şubesi E2 24.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.11. Auzef Temsilcilikleri Şubesi E2 24.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.12. AUZEF Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon Hazırlama Şubesi E2 24.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.1.13. Mobil Hizmetler Şubesi E5      
Ölçme Değerlednirme Süreci 2.3.1. Sınavlar organizasyon şubesi OD1 20.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.2. Sınavlar çözüm şubesi OD1 20.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.3. Sınav soru bankası kurma ve geliştirme şubesi OD2 27.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.4. Sınav hazırlık şubesi OD3 3.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.5. Kitapçık hazırlama şubesi OD2 27.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.6. Kitapçık basım şubesi OD2 27.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.7. Sınav yerleşim ve görevlendirmeleri OD1 20.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.8. Sınav gerçekleştirme şubesi OD3 3.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.9. Sınav değerlendirme ve yayınlama şubesi OD4 4.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.10. Sınav ödemeleri şubesi OD1 20.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.3.11. Sınavlar Sonrası Sistem Analizi Şubesi OD4 4.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
İçerik Tasarım Süreci 2.4.1. Koordinasyon şubesi İT1 19.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.4.2. Senaryo hazırlama şubesi İT1 19.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.4.3. İnteraktif içerik hazırlama şubesi İT2 25.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.4.4 Test ve Yayın şubesi İT3 26.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
Bilişim Hizmetleri Süreci 2.5.1. Koordinasyon şubesi B1 28.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.5.2. Sistem yönetimi şubesi B1 28.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.5.3. Yazılım geliştirme şubesi B2 28.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.5.4. Web ve İnteraktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şubesi B3 5.Mar SABAH 10:00-12:00
2.5.5. Paket programlar yönetim şubesi B4 5.Mar SABAH 10:00-12:00
Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci 2.6.1. Senaryosuz hizmetler şubesi SG1 21.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
2.6.2. Senaryolu hizmetlerde ses ve görüntü hizmetleri şubesi SG1 4.Mar SABAH 10:00-12:00
2.6.3. Senaryolu hizmetlerde seslendirme hizmetleri şubesi SG2 4.Mar SABAH 10:00-12:00
2.6.4.Webcast Yayınlama Şubesi SG3 21.Şub ÖĞLE 13:30-15:30
Destek Süreçler 3.1.1. Akademik ve idari yazışmalar şubesi D1 28.Şub SABAH 10:00-12:00
3.3.1. Gelir idaresi şubesi D2 5.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
3.3.2. İnsan kaynakları ödemeleri (gider idaresi) şubesi D3 6.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
3.3.3. Satınalma ve genel giderler (gider idaresi) şubesi D3 6.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
3.3.4. Muayene kabul (gider idaresi) şubesi D3 6.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
3.3.5. Bütçe şubesi D2 5.Mar ÖĞLE 13:30-15:30
3.4.1. İnsan kaynakları yönetimi şubesi D4 7.Mar SABAH 10:00-12:00
3.4.2. İzinler şubesi D4 7.Mar SABAH 10:00-12:00
3.4.3. Kademe terfi, maaş ve ödemeler şubesi D5      
3.4.4. Disiplin, atama ve görevlendirmeler şubesi D4 7.Mar SABAH 10:00-12:00
3.4.5. Hizmet alımları, muayene kabul, kalite denetim ve ihtiyaç planlama şubesi D6      
3.4.6. Sosyal faaliyetler şubesi D7      
3.4.7. Performans ve norm kadro şubesi D4 7.Mar SABAH 10:00-12:00
3.4.8. Maaş ve tüm ek ödemeler şubesi D5      
3.5.1. Ortak hizmetler şubesi D7      
3.6.1. Taşınır mal şubesi D8 7.Mar ÖĞLE 13:30-15:30

 

Görüşünüz