Şube Talimat Yeni
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.1. İç Ve Dış Çevre Analizi Yapma Süreci
1.1.1.2. İhtiyaç Ve İyileştirme Analizlerinin Tasarlanıp Uygulanması Süreci
1.1.1.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi Süreci
1.1.1.4. Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Süreci
1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.1. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileşme Kapsamında Yol Haritasının Geliştirilmesi Süreci
1.1.2.2. Kalite Ve Verimlilik Artırmaya Yönelik Mevcut Süreçlerin Planlanması Ve Tüm Dokümanlarının Hazırlanması/Geliştirmesi Süreci
1.1.2.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi, Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Süreci
1.1.2.4. “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Sistem Tasarımının Oluşturulması Süreci
1.1.2.5. Kalite Geliştirme İie İlgili Talimat Ve İşlerin İş Akış Diyagramlarının Ve Gant Chartlarının Yapılması Süreci
1.1.2.6. Tüm Süreçlerin İş Akış Diyagramlarının Oluşturulması Süreci
1.1.2.7. Süreç İyileştirme Planlarının Yapılması Süreci
1.1.2.8. Kalite Hedefleri Ve Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Durumunda Belirlenecek Yeni Hedefler İçin Ön Çalışma Yapılması Ve Raporlanması Süreci
1.1.2.9. Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Ve İyileşme Grafiğinin Yakalanmasına Yönelik Eylem Planı Hazırlanması Süreci
1.1.2.10. Hedefe Ulaşmayan Kpı Puanları İçin Raporlar Doğrultusunda Aylık Süreç Bazlı İyileştirme Ve Geliştirme Planlarının Hazırlanması Süreci
1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.1. İş Takip Sistemi Verilerinin Aylık Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.2. Aylık Kpı Performans Soru Setleri Verilerinin Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.3. Hizmet İçi Eğitim Anketlerinin Değerlendirilmesi Ve Raporlanması Süreci
1.1.3.4. Öğrenici Memnuniyeti Verilerinin Değerlendirmesi Süreci
1.1.3.5. Personel, Tedarikçi Vb. Memnuniyet Analizlerinin Yapılması Süreci
1.1.3.6. Bildirim Yönetim Sistemi Aylık Verilerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.7. “Performans Değerlendirme ”, “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Analizlerinin Yapılması Süreci
1.1.3.8. Süreclerin Girdi Ve Çıktıları İle Her Türlü Kaynak Ve Akışının Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.9. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileştirme Kapsamında Her Türlü Uygulama Sonuçlarının Düzenli Ölçümü Sonrası Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.10. Kongre, Fuar Vb. Organizasyonların Performans Analizinin Yapılması Süreci
1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.1. Kurum Kültürü Eğitimlerinin Program Tasarımının Yapılması Süreci
1.2.1.2. Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Süreci
1.2.1.3. Yapılacak Eğitimler İçin Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Hazırlıkların Yapılması Süreci
1.2.1.4. Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulanması, Organize Edilmesi Ve Kayıtlarının Tutulması Süreci
1.2.1.5. Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Süreci
1.2.1.6. Personel Oryantasyonunun Takibi Ve Tamamlanması Süreci
1.2.1.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Planlanması Ve Yapılması Süreci
1.2.1.8. Tüm Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması Süreci
1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.1. Aylık Kpı'ların Doldurması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.2. Hedefe Ulaşmayan Aylık Kpı Puanları İçin Sebep Sonuç Araştırması Yapılarak Rapor Hazırlanması Süreci
1.3.1.3. Kpı Değerlendirme Verilerinin Hazırlanması Ve Ar-Ge Sürecina Teslimi Süreci
1.3.1.4. Sistem Dokümanları İle İlgili Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci
1.3.1.5. Sistem Dokümanlarının Biçimsel Olarak Düzenlenmesi Süreci
1.3.1.6. Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Yayınlanması Ve Güncel Tutulması Süreci
1.3.1.7. Kalite Yönetim Sistemi Onaylı Dokümanlarının Dosyalanması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.8. Kalite Geliştirme Süreci Dosyalarının Sharepointte Arşivlenmesi Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.9. Kalite Geliştirme Sürecindeki Aylık Kpı Ve Diğer Geliştirme/Değerlendirme Raporlarının Yayınlanması Süreci
2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.1. Kurumsal İletişim Hizmeti Süreci
2.1.1.2. Fuar Hizmeti Yıllık Aktivite Planı, Takip Sistemi Ve Raporlama Sistemi Süreci
2.1.1.3. Kızılay Akademi Tanıtım Hizmeti Süreci
2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.1. Öğrenici Bilgilendirme Hizmeti Planlama Süreci
2.1.2.2. Öğrenici Kitlesine Ulaşım Ve Bilgilendirme Süreci
2.1.2.3. Tanıtım Ve Yol Gösterme Fonksiyonu Süreci
2.1.2.4. Aktif Tanıtım Periyodu Çalışma Süreci
2.1.2.5. Standart Tanıtım Ve Ar-Ge Periyodu Çalışma Süreci
2.1.2.6. Kızılay Akademi Haber Hizmeti Planlama Süreci
2.1.2.7. Kızılay Akademi İçi Ve Kurum Dışı Duyuru Mecrası Olarak Haftalık Elektronik Gazete Çıkarılması Süreci
2.1.2.8. Kızılay Akademi Sosyal Medya Hizmeti Süreci
2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.1. Bildirim Ağacı Hazırlama Süreci
2.2.1.2. Bildirim Analiz Cetveli Hazırlama Süreci
2.2.1.3. Yetkilendirme Ve Yürütme Tasarımı Süreci
2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.1. Çağrı Merkezi Süreci
2.2.2.2. Üst Yönetim Bildirimleri Süreci
2.2.2.3. Mail Ve Elektronik Haberleşme Süreci
2.2.2.4. Sosyal Medya Süreci
2.2.2.5. Basın Tarama Süreci
2.2.2.6. Anket Ve Değerlendirme Süreci
2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.1. Gelen Bildirim Analiz Süreci
2.2.3.2. Anında Çözüm Süreci
2.2.3.3. İlgili Birim Yönlendirme Süreci
2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.1. İlgili Birim Çözümü Süreci
2.2.4.2. İlgili Birim Geridönüş Ve Bilgilendirme Süreci
2.2.4.3. Geribildirim Kontrol Süreci
2.2.4.4. Sürecin Değerlendirilmesi Süreci
2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.1. Paydaş Memnuniyetini Arttırma Süreci
2.2.5.2. Sık Başvuru Konularında Azaltıcı Önlemler Geliştirme Süreci
2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.1. Müfredatın Ve Eğitim Uygulama Sisteminin Kesinleştirilmesi Süreci
2.3.1.2. Program Derslerinin Belirlenmesi Süreci
2.3.1.3. Program Derslerinin Onay Ve Bildirilmesi Süreci
2.3.1.4. Program Derslerinin Sisteme Yüklenmesi Süreci
2.3.1.5. Program Derslerinin Duyuru Ve Tanıtım Süreci
2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.1. Öğrenicilerin Kayıtlarının Yapılması Süreci
2.3.2.2. Doğru Programı Seçmelerini Yönetme Süreci
2.3.2.3. Program Kayıt Ve Raporlama Süreci
2.3.2.4. Öğrenicilerin Durum Ve Statü Raporlarını Sürekli Olarak Üretme Süreci
2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.1. Programın Kontrolü Süreci
2.3.3.2. Programla İlgili Görevlendirmeler Ve Kontrolü Süreci
2.3.3.3. Öğrenicilerin Ders Devam Takip Süreci
2.3.3.4. Ders Ve Program Sonu Sınav Sistemi Süreci
2.3.3.5. Sınav Notlarının Oluşması Ve Sertifikalandırma Süreci
2.3.3.6. Programın Tamamlanıp Raporların Üretilmesi Süreci
2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.1. Eşzamanlı Uygulama Gerektiren Derslerin Program Başlamadan Tespiti Süreci
2.3.4.2. Canlı Dersleri Yürütmek İçin Gerekli İnsan Ve Yazılım Kapasite Planlarının Yapılması Süreci
2.3.4.3. Dersler Başlamadan Canlı Ders Programının Yayımlanması Süreci
2.3.4.4. Canlı Ders Standartlarının Tespiti Süreci
2.3.4.5. Dersler Başlamadan Öğretim Elemanlarına Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi Süreci
2.3.4.6. Dersler Başladığında Öğretim Elemanlarına ÖĞRETİCİ Desteğinin Verilmesi Süreci
2.3.4.7. Gün Sonlarında Yapılıp Yapılmayan Derslerin Sisteme Kaydı Süreci
2.3.4.8. Telafiye Kalan Dersler İçin Yeni Ders Talebi Oluşturulması Süreci
2.3.4.9. Canlı Olarak Yapılıp Kayda Alınan Derslerin ÖĞRENİCİlere Eş Zamansız Sunumu İçin Canlı Ders Kurgu ve Çevrimiçi Sisteme Yükleme Süreci
2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli ÖĞRENİCİler Süreci 2.4.4.1. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİ Standartlarının Geliştirilmesi Süreci
2.4.4.2. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlere Verilecek Hizmetlerin Tanımlanması Ve Planlanması Süreci
2.4.4.3. Bu ÖĞRENİCİlerle İrtibatların Kurulması Süreci
2.4.4.4. Hizmet Birimlerinin Oluşturulması Ve Aktivite Takibinin Yapılması Süreci
2.4.4.5. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlerin Gereksinimlerinin Karşılanması Süreci
2.4.4.6. Hedeflere Ulaşma Ve Problem Analizinin Yapılıp Geribildirimlerin Alınması Süreci
2.4.4.7. İyileştirme Faaliyetlerinin Yapılması Süreci
2.4.4.8. Dönemlik Aktivitelerin Raporlanması Süreci
2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.1. Sertifika Almaya Hak Kazanan Adayların Sertifika Kontrol Süreci
2.4.5.2. Periyodik Sertifika Listelerinin Oluşturulması Ve Yönetime Sunulması Süreci
2.4.5.3. ÖĞRENİCİlere Özel Sertifika Ve Sorun Çözümleri Süreci
2.4.5.4. Sertifika Sonrası Takip Ve Haberleşme Sisteminin Kurulup Yürütülmesi Süreci
2.4.5.5. E-Sertifika Alma, Görme, Doğrulama Ve Kontrol Süreci
2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.1. Akademi Hizmetleri Kapsamında Akademik Faaliyetlerin Planlanması, Koordinasyonu Süreci
2.5.1.2. Akademik Faaliyetleri Çoğaltıcı Aktiviteler Süreci
2.5.1.3. Yapılan Akademik Faaliyetlerin Kaydedilmesi Süreci
2.5.1.4. Yayınların Teşvik Edilmesi Süreci
2.5.1.5. Tüm Sistem Faaliyetlerini, Standartları Ve Prosedürleri Doğrulayacak Veya Düzeltecek Akademik Araştırmalar Yapılması Veya Yaptırılmasının Süreci
2.5.1.6. Toplantı, Organizasyon, Toplu Faaliyet Hizmeti Süreci
2.5.1.7. Kongre Katılım Ve Kongre Yürütme Hizmeti Süreci
2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.1. İl İçi,İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı Veya İlişkili Birimlerin Planlanması Süreci
2.5.2.2. Temsilcilik İhtiyaç Analizi İş Analizleri
2.5.2.3. Temsilcilik Etkinlik Ve Verimlilik Analizi İş Analizleri
2.5.2.4. Temsilcilik Görev Sorumluluk Ve Takipleri İş Analizleri
2.5.2.5. Temsilcilik Kalite Geliştirme İş Analizleri
2.5.2.6. Temsilcilik Hizmet İçi Eğitim Ve Raporlama İş Analizleri
2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.1. Eğitimlerin Mobil Ortamda Da Alınabilmesi İçin Vizyon Ve Stratejilerin Belirlenmesi Süreci
2.5.3.2. Mobil Kullanım Eğitimlerinin Yapılması Ve Uygulanması Süreci
2.5.3.3. Mobil Aplikasyonda Yapılacak Programların Planlanması Ve Yürütülmesi Süreci
3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.1. Müfredat Taslağı Hazırlama Ve Geliştirme Süreci
3.1.1.2. Teknik Ve Bilişim Altyapısının Planlanması Süreci
3.1.1.3. İçerik Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.1.4. Program Koordinatörü Görev Tanımlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.1. Program Koordinatörü Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.2. Program Bilim Kurulu Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.3. İçerik Ve Öğretim Elemanları Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.4. Redaksiyon Standartlarının Kullanımı Süreci
3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.1. Program Dosyası Hazırlanması Süreci
3.2.1.2. Öğretim Elemanlarının Organizasyonu Süreci
3.2.1.3. Başvuru Ve Duyuruların Yapılması (Akademi Başkanlığına) Süreci
3.2.1.4. Program Koordinatörü Görevlendirme Süreci
3.2.1.5. Program Kitap Ders Notu, Slayt Sunumu, Görsel Ve İşitsel Materyallerin Sağlanması Süreci
3.2.1.6. Her Ders Materyalleri İçin Çoktan Seçmeli Soru Sağlanması Süreci
3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.1. Ders Materyallerinin Program Bilim Kurulundan Temini Süreci
3.2.2.2. Mevcut Programların Ve Derslerin Faz Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.2.2.3. Faz İçeriklerinin Yayın Komisyonunda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.4. Soruların Teknik Komisyonda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.5. Telif Veya Hakediş Hesaplama Süreci
3.2.2.6. İçeriklerin Tasarıma Gönderilmesi Ve Alınması Süreci
3.2.2.7. İçerik Tasarımı Organizasyonu Süreci
3.2.2.8. Soru Bankasına Soru Girme Süreci
3.2.2.9. Özel Soru Ve Sorunlar İçin Alt Komisyonlar Kurma Süreci
3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.1. Müfredatlar Ve İçeriklerle İlgili Her Türlü Dokümantasyon Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.2.3.2. Dokümanların Toplanması Süreci
3.2.3.3. Dokümanların Tasniflenmesi Süreci
3.2.3.4. Dokümanların Arşivlenmesi Süreci
3.2.3.5. Dokümanların Analiz Ve Geliştirme Raporlarının Üretilmesi Süreci
3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.1. Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yayın Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.3.1.2. Belirlenen Standartların Uygulanması Ve E-İçeriğin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi İşi Analizi
3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.1. Mevcut Programlarla İlgili Eğitim Öğretim Hedefleri Kontrol Süreci
3.3.2.2. Mevcut Programların Etkinliğini Sistematik Olarak Araştırma Süreci
3.3.2.3. Mevcut Programlar İle Benzer Uluslararası Programları Karşılaştırma Süreci
3.3.2.4. Mevcut Programların Öğrenme Hedefleri Ve Mesleki Yeterlilikleri Kontrol Etme Ve Uyumlaştırma Süreci
3.3.2.5. Mevcut Programları Akredite Etme, Ettirme Ve Raporlama Süreci
3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.1. Her Program İçin Açılacak Dersleri Belirleme Süreci
3.4.1.2. Ders Açmak İçin Birim Ve Program  Koordinatörü Görev Süreci
3.4.1.3. ÖĞRENİCİ İşleri, Müfredat Geliştirme Birimi Ve Üst Yönetimin Görüş Ve Raporlarını Alma Ve Yorumlama Süreci
3.4.1.4. Gelecek Programlara Ait Aktive Edilecek Dersler Listesini Oluşturma Süreci
3.4.1.5. İçerik Planlaması Yapma Süreci
3.4.1.6. Mevcut İçeriklerin Kontrolünü Ve Devam Edebilirliğini Planlama Süreci
3.4.1.7. Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken İçeriklerin  Sağlanması Süreci
3.4.1.8. Soru Bankası İçin Gereken Veya Gelecek Sınav İçin Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken Soruların Sağlanması Süreci
3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.1. Ders İçerikleri Tasarımının Kontrolü Ve Denetimi Süreci
3.4.2.2. Mevcut Hazırlanmış Ve Hazırlanmamış Tüm İçeriklerin Denetimi Ve Raporlanması Süreci
3.4.2.3. Mevcut İçeriklerin Yeniden Değerlendirilmesi, Hazırlanması Veya Geliştirilmesi Süreci
3.4.2.4. Mevcut İçeriklerin Yayına Hazırlığının Onaylanması Süreci
3.4.2.5. Mevcut İçeriklerin Yayınlanması Süreci
3.4.2.6. Mevcut Yayınlanmış İçeriklerin Takibi Süreci
4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.1. İş İhtiyaçlarını Belirleme Ve Temin Etme Süreci
4.1.1.2. İş Akış Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.3. İş Zaman Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.4. İş İletişim Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.5. Süreç Toplantılarını Organize Etme Süreci
4.1.1.6. Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama Süreci
4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.1. Yazılı İçerik Materyallerin Temin Edilmesi Süreci
4.1.2.2. Öğretim Yönteminin Belirlenmesi Süreci
4.1.2.3. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Hazırlama Süreci
4.1.2.4. Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Süreci
4.1.2.5. Öğrenme Hedefleri, Kazanımları, Aktarım Yöntemleri ve Hedef Etki Verilerinin Analizi Süreci
4.1.2.6. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Onaylatma Süreci
4.1.2.7. İş-Eylem-Zihin Haritasının Hazırlanması Süreci
4.1.2.8. Kalite Kontrol Listesi Hazırlama Ve Uygulama Süreci
4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.1.2. Ppt Sunu Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.3. Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.4. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.1.5. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.2.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.3.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.3.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.1. Yaratıcı Fikir Çalışması Süreci
4.3.1.2. Yaratıcı Metin Yazımı Süreci
4.3.1.3. Görsel Taslak Hazırlama Süreci
4.3.1.4. Tasarım Rehberi Hazırlama Süreci
4.3.1.5. Grafik Tasarım Ve İllüstrasyon Hazırlama Süreci
4.3.1.6. Animasyon Hazırlama Süreci
4.3.1.7. Arayüz Tasarımı Hazırlama Süreci
4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.1. Yazılımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması Süreci
4.3.2.2. Web İçerik Geliştirme Süreci
4.3.2.3. Mobil İçerik Geliştirme Süreci
4.3.2.4. Multimedya İçerik Geliştirme Süreci
4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.1. Proje Dosyası Oluşturma Süreci
4.4.1.2. Hedef Kitle Beklentileri Araştırması Süreci
4.4.1.3. Etkileşim Tasarımı Çalışması Süreci
4.4.1.4. Erişilebilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.5. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.6. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.1. Materyallerin Simülasyonunun Ve Testinin Yapılması Süreci
4.4.2.2. Materyal Simülasyon Ve Test Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2.3. Materyallerin Yayınlanması Süreci
4.4.2.4. Materyallerin Arşivlenmesi Süreci
4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.5.1.2. Çekim Süreci İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci
4.5.1.3. Kamera Ve Ses Sistemlerinin Düzenli Ve Sürekli Çalışır Halde Tutulup, Ulaşımının Ve Çekimlerin Sağlanması Süreci
4.5.1.4. Çekimlerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci
4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.1. Webcast Gereken Faaliyetlerin Planlanması, Programın Oluşturulması Ve Takibi Süreci
4.5.2.2. Çekimlerin Yapılması Süreci
4.5.2.3. Montaj Ve Kurguların Yapılarak Telif Sahibinden Onayların Alınması Süreci
4.5.2.4. Yayınlanabilir Hale Getirilip İçerik Yönetim Sistemlerinde Yayınlanması Süreci
4.5.2.5. Gelen Talep Ve Soruların Cevaplanması, Yönlendirilmesi, Raporlanması Süreci
4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.1.2. Senaryoların Oluşturulması Veya Diğer Birim Ve Alt Birimler Tarafından Oluşturulan Senaryo Çalışmalarına Katılınması Süreci
4.6.1.3. Onaylanan Senaryo İle İlgili Tasarımların Yapılıp Gereksinimlerin Belirlenmesi Süreci
4.6.1.4. Çekim Alanı İle İlgili Kostüm, Dekor Ve Makyaj İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci
4.6.1.5. Belgesel Hazırlama Süreci
4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.2.2. Seslendirme Yapılacak Materyallerin Geliştirilmesi Veya Geliştirme Süreçlerine Eşlik Edilmesi Süreci
4.6.2.3. Seslendirmelerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci
5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.1. Genel Bilişim Dış Hizmetleri Koordinasyon Süreci
5.1.1.2. Bilişim Hizmetlerinin Verilmesinde İçerik Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci
5.1.1.3. ÖĞRENİCİ Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci
5.1.1.4. ÖĞRETİCİ Hizmetleri Koordinasyon Süreci
5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.1. Bilişim Hizmetleri İle İlgili Sunucu Kullanımı Ve Yedekleme Süreci
5.1.2.2. Web Servis Program Kurma Ve Yönetme Süreci
5.1.2.3. Paket Programlar Yönetimi Süreci
5.1.2.4. Network Ve İnternet Yönetimi Süreci
5.1.2.5. Uygulamaların Bizzat Yapılması Ve Yapılanların Denetlenmesi Süreci
5.1.2.6. Dış Kurumlarla Bilişim İşbirliklerinin Sürdürülmesi Ve Yönetilmesi Süreci
5.1.2.7. Sistemlerin 7/24 Ayakta Tutulması Süreci
5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.1. Paket Program Kurulumu Süreci
5.2.1.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci
5.2.1.3. Paket Programların Eğitimi Süreci
5.2.1.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci
5.2.1.5. Yazılım Geliştime Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci
5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.1. Paket Program Kurulumu Süreci
5.2.2.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci
5.2.2.3. Paket Programların Eğitimi Süreci
5.2.2.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci
5.2.2.5. Yazılım Geliştime Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci
5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.1. Yazılım İhtiyaçlarının Planlanması Ve Karşılanması Süreci
5.3.1.2. Yazılım İhtiyaç Taleplerinin Kabul Edilip Geliştirilmesi/Geliştirtilmesi Süreci
5.3.1.3. Web Sayfalarının Yönetimi Ve Geliştirilmesi/Geliştirtilmesi Süreci
5.3.1.4. Birim Dâhilinde Yapılan Projelerde Veya İşbirliklerinde İmkânlar Dâhilinde Yazılım Desteklerinin Verilmesi Süreci

Görüşünüz