Standartlar
SÜREÇ ADI STANDART ADI
KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-01 KGS Yapısı Kapsamı Sorumlulukları Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-02 Standart Belirleme Klavuzu
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-03 KIZILAY_AKADEMİ Toplantı Düzenleme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-04 KIZILAY_AKADEMİ Süreç Yapısı Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-06 KPI Değerlendirme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-07 Arşivleme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-09 KIZILAY_AKADEMİ Geri Bildirim Analizi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-10 KIZILAY_AKADEMİ Raporları Değerlendirme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-1.2-11 Süreç İyileştirme Standardı
EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-01 Eğitim-Öğretim Süreci Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-02 Dönem Dersleri İlanı Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-03 Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Takibi ve Analiz Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-04 Ders Seçimi ve Yürütülmesi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-08 Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-09 Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-10 Tanıtım Faaliyetleri Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-12 KIZILAY_AKADEMİ Elektronik, Yazılı ve Görsel İletişim Standartları
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-13 Eğitim Öğretim Süreci Arşivleme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.1-14 KIZILAY_AKADEMİ Haber Standardı
MÜFREDAT YÖNETİM SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-01 Müfredat Yönetim Süreci Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-02 Müfredat Oluşturma Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-03 Ders İçerikleri Bilimsel Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-04 Çalışma Soruları Hazırlama Klavuzu
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-05 KIZILAY_AKADEMİ Yayın Komisyonu Yönergesi 20.06.2013
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-06 KIZILAY_AKADEMİ Prog. ve Derslerinde Öğrt. Elem. Görv. ve Perf. Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-07 Bilimsel İçerik Takip Sistemi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-08 KIZILAY_AKADEMİ Ders İçerk. İçin Öğrt. Elem. Uygl. Ders Kitb. Yaps. Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-09 Bilgi Belge Yönetimi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-03 Soru Bankası Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-04 Sınav Açma ve Sınav İçin Kitapçık Oluşturma Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-12 Müfredat Süreci Arşivleme standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.2-13 KIZILAY_AKADEMİ Faz 1 Materyalleri Kısa Tanımları
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-07 Sınav Uygulama Yönergesi-Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-08 Gözetimsiz online sınav standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-09 Olçme Değerlendirme Süreci Güvenlik Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.3-10 Sınavlar Analiz standardı
İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-01 İçerik Tasarım Süreci Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-02 İçerik Tasarım Ekibi Görev ve Çalışma standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-03 Fotoğraf Temin ve Hazırlama Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-04 Video Temin ve Hazırlama Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-05 İçerik Test ve Yayın Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-06 İçerik Yazılımı Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-07 Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-08 Öğretim Tasarımı Standardı 
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-09 Grafik Tasarım Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-10 Arşivleme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-11 Faz standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-12 KIZILAY_AKADEMİ Ders Içerikleri Için Uygulanacak PPT Dizgi Standartlari
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.4-13 Erisilebilirlik Standardı
SES ve GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-01 Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları  Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-02 Senaryolu Hizmetler Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-03 Seslendirme Hizmetleri Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-04 Web cast Yayınlama Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-05 Senaryosuz Hizmetler Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-06 Ses ve Görüntü Hizmetleri Arşiv Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.6-07 Kamera Karşısı Standartları
BİLİŞİM HİZMETLERİ SÜRECİ KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.5-01 Bilişim Hizmetleri Sureci Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.5-02 Bilişim Hizmetleri Organizasyon Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.5-03 Bilişim Hizmetleri Arşiv standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.5-04 Bilgi Güvenliği ve Yedekleme Standardı
KIZILAY_AKADEMİ-SS-2.5-05 KIZILAY_AKADEMİ LMS KULLANIM STANDARDI

Görüşünüz