Sınavlar Uygulama Bürosu
BÜRO ADI

ŞUBE ADI

 İŞ ANALİZLERİ

2.3.2 Sınavlar Uygulama Bürosu

2.3.2.1. Kitapçık Hazırlama Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.2.1.1. Sınavların oturumlarının ve yerlerinin belirlenmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.1.2. Kitapçık oluşturma iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.1.3. Optiklerin hazırlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.1.4. Sınav evraklarının hazırlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.1.5. Güvenlik prosedürlerin sağlanması ve raporlanması iş analizi

2.3.2.2. Kitapçık Basım Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.2.2.1. Kitapçık ve optik bastırma sevkiyat ve raporlama iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.2.2. Güvenlik prosedürlerin uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi

2.3.2.3. Sınav Yerleşim ve Görevlendirmeleri

AUZEF-İŞ-2.3.2.3.1. Planlaması yapılmış sınavların salon kullanım ve öğrenci dağılım planlarının yapılması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.3.2. Görevlendirmelerinin yapılıp duyurulması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.3.3. Görevlendirilenlere uygulama eğitimlerinin verilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.3.4. Görevlendirme gerçekleşme raporlarının hazırlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.3.5. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi

2.3.2.4. Sınav Gerçekleştirme Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.1. Sınav günü organizasyonun takip ve kontrol iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.2. Sınav oturumunun başlatılması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.3. Sınav oturumunun sürdürülmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.4. Sınav oturumunun tamamlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.5. Sınav gününün sonlandırılması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.6. Gerçekleşen sınavların güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.2.4.7. Gerçekleşen sınavların kitapçık, optik ve tüm diğer sınav evraklarının tesliminin sağlanması ve raporlanması iş analiz

Görüşünüz