Sınavlar Değerlendirme Bürosu
BÜRO ADI

ŞUBE ADI

  İŞ ANALİZLERİ

2.3.3 Sınavlar Değerlendirme Bürosu

2.3.3.1. Sınav Değerlendirme ve Yayınlama Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.3.1.1. Gerçekleştirilmiş sınavların sonuç kitapçık ve dokümanların teslim alınması ve muhafazası iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.1.2. Sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.1.3. Değerlendirme sonuçlarının yayınlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.1.4. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi

2.3.3.2.Sınav Ödemeleri Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.3.2.1. Tamamlanmış sınavların mali usul ve esaslara göre raporlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.2.2. Raporların tamamlanıp ödeme cetvellerine uygun hale getirilmesi ve mali birimlerle gönderilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.2.3. Ödemelerin tamamlanması ve kayıtlarının gerçekleştirilmesi takibi iş analizi

2.3.3.3.Sınavlar Sonrası Sistem Analizi Şubesi

AUZEF-İŞ-2.3.3.3.1. Sınavlar bitip sonuçlar açıklandıktan sonra, sınav hazırlık, sınav uygulama ve sınav değerlendirme yayınlama aşamasında yapılan iş ve işlemler ile görev ve yetkinliklerin değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.3.2. Sınavlarda kullanılan soruların soru bankası standartlarına uyumunun değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.3.3. Her programın, dersin ve sorunun başarı düzeyleri ve sebeplerinin değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-2.3.3.3.4. Sınav sonrası itiraz ve cevapların değerlendirilmesi iş analizi

Görüşünüz