Sınav Görevlendirmeleri Standartları

 

 

 

Sınav Görevlendirmeleri Standartları

DOKÜMAN NO AUZEF.Stnd
YAYIN TARİHİ 10.06.2013
REVİZYON NO 0
REVİZYON TARİHİ  
   

 

İçindekiler Tablosu

1. Sınav Görevleri Grupları 1

1.1.A Grubu Görevlendirmeler 2

1.2.B Grubu Görevlendirmeler 2

1.3.C Grubu Görevlendirmeler 2

1.4.D Grubu Görevlendirmeler 2

2. Sınav Görevleri Tanımları 2

2.1.AUZEF Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu (A) 2

2.2.AUZEF Taşra Sınav Koordinasyon Kurulu (A) 3

2.3.AUZEF Sınav Koordinatörü (A) 3

2.4.İl Sınav Koordinatörü (A) 3

2.5.Sınav İl Koordinatör Yardımcısı (A) 4

2.6.AUZEF Temsilcisi (A) 4

2.7.AUZEF Engelli Temsilcisi (A) 4

2.8.Bina Yöneticisi: (A) 5

2.9.Bina Sınav Sorumlusu (BSS) (A) 5

2.10.Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) (B) 6

2.11.Salon Başkanı (SB) (B) 6

2.12.Gözetmen (C) 7

2.13.Yedek Gözetmen (C) 7

2.14.Engelli Salon Görevlisi (B) 7

2.15.Cezaevi Görevlisi (C) 8

2.16.Sınav Evrakı Nakil Görevlisi (D) 8

2.17.Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi (D) 9

2.18.Sınav Evrakı Koruma Görevlisi (D) 9

2.19.Sınav Binası Güvenlik Görevlisi (D) 9

2.20.Hizmetli (C) 10

3. Sınav Görevlilerinin Atanması 11

 1. Sınav Görevleri Grupları

Sınav görevleri stratejik önemine ve hizmet deneyim ilişkisine göre A, B, C ve D Tipi Görevler olarak 4 gruba ayrılmıştır.

1.1.A Grubu Görevlendirmeler

Bu gruba AUZEF Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu, AUZEF Sınav Koordinasyon Kurulu, AUZEF Sınav Koordinatörü, Sınav İl Koordinatörü, Sınav İl Koordinatör Yardımcısı, AUZEF Temsilcisi, AUZEF Engelli Temsilcisi, Bina Yöneticisi, Bina Sınav Sorumlusu (BSS) görevlendirmeleri dâhildir.

A Grubu görevler üst yönetici, birim yöneticiliği ve alt birim yöneticiliği tarzında, stratejik önem, deneyim, kıdem, bilgi ve tecrübe gereksinimine dayanan görevlerdir. Gizlilik ve güvenilirlik açısından temel eğitimi almış ve en az 4 defa B grubu merkezi sınav görevi deneyimi olan kişilerce yerine getirilebilir. A grubu görev alabilmek için akademik kadro, idari veya mali konularda uzman veya araştırmacı veya asgari şube müdürü kadrosunda bulunulmalıdır.

1.2.B Grubu Görevlendirmeler

Bu gruba Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY), Salon Başkanı (SB), Engelli Salon Görevlisi görevlendirmeleri dâhildir.

Alt birim yöneticiliği tarzında bilgi ve tecrübe gerektiren görevlerdir. Gizlilik ve güvenilirlik açısından temel eğitimi almış, en az 4 defa C Grubu merkezi sınav görevi deneyimine sahip kişilerce yerine getirilebilir. B grubu görev alabilmek için en az 4 yıllık lisans mezunu olmak gereklidir.

1.3.C Grubu Görevlendirmeler

Bu guruba Gözetmen, Yedek Gözetmen, Cezaevi Görevlisi, Sınav Binası Güvenlik Görevlisi, Hizmetli görevlendirmeleri dâhildir.

qC grubu görevler standart görevler olup bu görevi yapabilmek için temel eğitim almış olmak yeterlidir. Gözetmen ve yedek gözetmen görevleri için en az ön lisans mezunu olmak gereklidir.

1.4.D Grubu Görevlendirmeler

Bu gruba Sınav Evrakı Nakil Görevlisi, Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi, Sınav Evrakı Koruma Görevlisi görevleri dâhildir.

Sınavlar esnasında koruma, güvenlik ve taşıma işlemlerinden sorumlu güvenlik görevi almaya engel hali bulunmayan, bilgi ve tecrübe gerektiren görevlerdir. Gizlilik ve güvenilirlik açısından temel eğitimi almış kişilerce yerine getirilebilir.

1.5. Kısaltmalar

AUZEF: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

SGS: AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi

2. Sınav Görevleri Tanımları

2.1.AUZEF Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu (A)

Tanım: AUZEF tarafından yürütülen sınavlarda en üst karar mekanizması olan AUZEF Dekanı Başkanlığında, Ölçme Değerlendirmeden sorumlu dekan yardımcısının yürütücülüğünde, AUZEF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kurulu tanımlar.

Yeterlilik: AUZEF Yönetim kurulunda veya ilgili programlarında üst yönetici olarak görev yapıyor olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak.

Sorumlulukları: Sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçları ile tüm süreçleri kararlaştırıp denetler.

Atanabilecek Kişiler: Yönetim Kurulu tarafından atanır. Görev alabilecek özellikler olarak Rektör , Rektör yardımcıları, AUZEF Görevlileri, Dekanlar, Genel Sekreterler, Genel Sekreter Yardımcıları, Müdürler ve Ölçme Değerlendirme Performans Sisteminden 90 üstü puan alanlar arasından puan sıralamasına göre atanır.

2.2.AUZEF Taşra Sınav Koordinasyon Kurulu (A)

Tanım: AUZEF tarafından yürütülen sınavların İstanbul dışındaki merkezlerin en üst karar mekanizmasını tanımlar.

Yeterlilik: İldeki anlaşmalı üniversitenin Rektörü, Sınav İl Koordinatörü ve binasında sınav gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşu en üst amiri olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak.

Sorumlulukları: Sınavın taşra teşkilatındaki tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçları ile tüm süreçleri kararlaştırıp denetlenmesi ve merkez ile eş güdümün sağlanması.

Atanabilecek Kişiler: AUZEF Yönetim Kurulu tarafından atanır.

2.3.AUZEF Sınav Koordinatörü (A)

Tanım: AUZEF tarafından gerçekleştirilen her sınavda, sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Yeterlilik: AUZEF Dekanı ve AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış olmak.

Sorumlulukları: Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu adına tam yetkili olarak tüm sınav süreçlerinden sorumludur.

Atanabilecek Kişiler: Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilir.

2.4.İl Sınav Koordinatörü (A)

Tanım: Sınavın yapıldığı her il için sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında Merkez teşkilata karşı sorumlu ve görevli olduğu il için birinci derecede yetki sahiptir.

Yeterlilik: AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış olmak veya sınavın yapıldığı ildeki kamu kurum ve ya kuruluşunun üst yönetim kadrosunda olmak ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak.

Sorumlulukları: Taşra Sınav Koordinasyon Kurulu adına tam yetkili olarak taşra teşkilatındaki tüm sınav süreçlerinden sorumludur.

Atanabilecek Kişiler: Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilir.

2.5.Sınav İl Koordinatör Yardımcısı (A)

Tanım: Sınavın yapıldığı her il için sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında İl Koordinatörüne karşı sorumlu olan kişi veya kişilerdir.

Yeterlilik: AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış olmak veya sınavın yapıldığı ildeki kamu kurum ve ya kuruluşunun üst yönetim kadrosunda olmak ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak. İl Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilir. İlgili merkezde sınava giren öğrenci sayısının 3000’den fazla olması durumunda birden fazla koordinatör yardımcısı atanabilir.

Sorumlulukları: Sınav il koordinatörün tüm sorumluluk alanlarında yardımcısıdır.

Atanabilecek Kişiler:  AUZEF Görevlileri, Dekan, Müdür, Dekan ve Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 90 Puan üstü alanlar.

2.6.AUZEF Temsilcisi (A)

Tanım: AUZEF Temsilcisi, İstanbul’a coğrafi sınırı bulunmayan sınav koordinatörlüklerine görevlendirilen, sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlemekle görevlendirilen akademisyeni ifade etmektedir.

Yeterlilik: En az Doçent unvanına sahip; AUZEF tarafından verilen eğitimi almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak. Profesör ve Doçent unvanına sahip olmak, Sınav koordinatörlüğü ile aynı ilde veya coğrafi sınırı bulunan komşu illerde görevli Profesör ve Doçentler AUZEF Temsilcisi olmak.

Sorumlulukları: AUZEF temsilcisi her düzeyde sınavın standartlara uygunluğunu kontrol ve denetimlemekle; her denetimin sonucunu AUZEF Yönetim Kuruluna rapor ile bildirmekle sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Daire Başkanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi, Profesör, Şef, Şube Müdürü, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, 90 Puan üstü alanlar.

2.7.AUZEF Engelli Temsilcisi (A)

Tanım: AUZEF tarafından engelli adayların bulunduğu sınav merkezlerinde gözlem amacıyla görevlendirilmiş personeli tanımlar.

Yeterlilik: AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış, AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş ve engelli adaylar için temel eğitimi almış olmak veya bu konuda proje veya araştırmaya sahip olmak.

Sorumlulukları: AUZEF bünyesinde yapılan tüm sınavlarda engelli bireylerin zorlanmamasını sağlamak için koşulları elverişli hale getirecek uygulamaları denetlemek ve AUZEF Sınav Koordinasyon Kuruluna rapor etmekle sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Daire Başkanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Okutman, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Profesör, Şef, Şube Müdürü, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, Doktora, Yüksek Lisans, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, bir önceki görev performans puanından 90 Puan üstü alanlar.

 

2.8.Bina Yöneticisi: (A)

Tanım: Sınav yapılacak binadaki kurumun en üst yetkilisidir.

Yeterlilik: YÖK kurumlarında sınavın yapıldığı binanın en üst amirini (Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte Sekreteri); MEB ve diğer kurumlara ait binalarda ise görev dengi müdürü olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak.

Sorumlulukları: Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yaparak binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından, sınavların en iyi şekilde başlatılması ve yürütülmesi ile sonlandırılmasında bina temelli tüm hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Daire Başkanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi, Profesör, Şef, Şube Müdürü, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, bir önceki görev performans puanından 90 Puan üstü alanlar.

 

2.9.Bina Sınav Sorumlusu (BSS) (A)

Tanım: Sınavların sınav binalarında sağlıklı yürümesi ve binada görevli tüm çalışanlar ile koordinasyonu sağlamak ile görevli kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: En az Dr. unvanına sahip; AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınavın, görevli olduğu binada ve bütün salonlarında Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede Sınav İl Koordinatörüne karşı sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Daire Başkanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Okutman, Öğretim Görevlisi , Öğretim Üyesi, Öğretmen, Profesör, Şef, Şube Müdürü, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, bir önceki görev performans puanından 90 Puan üstü alanlar.

2.10.Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) (B)

Tanım: Sınavların sınav binalarında sağlıklı yürümesi ve binada görevli tüm çalışanlar ile koordinasyonu Bina Sınav Sorumlusu ile birlikte sağlamak ile görevli kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: En az Dr. unvanına sahip; AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınavın, görevli olduğu binada ve bütün salonlarında Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden Bina Sınav Sorumlusuna ve Sınav İl Koordinatörüne karşı sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Araştırma Görevlisi, Daire Başkanı, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Okutman, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Genel sekreterlik, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, Rektörlük Diğer Birimler, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.11.Salon Başkanı (SB) (B)

Tanım: Sınav salonlarında salondan sorumlu en üst yöneticidir.

Yeterlilik: Akademik kadroda bulunmak veya en az şef unvanına sahip idari personel olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınav Salonlarında sınavın doğru ve zamanında başlatılması ve tamamlanmasından ve salon sınav görevlileri ile koordinasyon içinde götürülmesinden sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Araştırma Görevlisi, Daire Başkanı, Dekan Yardımcısı, Doçent, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Okutman, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Genel sekreterlik, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, Rektörlük Diğer Birimler, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.12.Gözetmen (C)

Tanım: Salonlarda sınavın kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlendirilen kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: En az önlisans mezunu olmak,AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınavlara uygun şekilde yürütülmesini gözetlemek ve her konuda salon başkanına yardımcı olmak

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Araştırma Görevlisi, Memur, Okutman, Öğretim Görevlisi, Öğretmen, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri,Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans, Genel sekreterlik, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, Rektörlük Diğer Birimler, bir önceki görev performans puanından 70 Puan üstü alanlar doğrudan, 50-70 puan arası alanlar tekrar eğitim almak şartıyla.

2.13.Yedek Gözetmen (C)

Tanım: Gözetmenlerin bulunmadığı yada eksik olduğu durumlarda onların yerine Salon başkanının yetkisiyle salonlarda sınavın kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlendirilen kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: En az önlisans mezunu olmak,AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınavlara uygun şekilde yürütülmesini gözetlemek, her konuda Bina Sınav Sorumlusuna ve salonlarda, salon başkanına yardımcı olmak

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Araştırma Görevlisi, Memur, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri,Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans, Genel sekreterlik, bir önceki görev performans puanından 70 Puan üstü alanlar doğrudan, 50-70 puan arası alanlar tekrar eğitim almak şartıyla.

2.14.Engelli Salon Görevlisi (B)

Tanım: Engellibireylerin katıldığı sınavlarda engelli adaylara yardımcı olmakla görevlendirilen kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış, AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş ve engelli adaylar için temel eğitimi almış olmak, sınavın devamlığına engel olabilecek herhangi bir özre sahip olmamak.

Sorumlulukları: Engelli adayların sınavlarında engel türüne özgü dezavantajları sınav katılımcısı için gidermek ve sınavın eksiksiz ve sağlıklı yürütebilmesini sağlamak.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Araştırma Görevlisi, Memur, Müdür Yardımcısı, Okutman, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri,Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Strateji DB, Döner Sermaye, Personel DB, İdari Mali İşler, SKS DB, Rektörlük Diğer Birimler, bir önceki görev performans puanından 70 Puan üstü alanlar doğrudan, 50-70 puan arası alanlar tekrar eğitim almak şartıyla.

2.15.Cezaevi Görevlisi (C)

Tanım: Cezaevlerinde yapılan sınavların kuralara uygun şekilde yürütülmesini sağlayan kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış, AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş ve hak mahrumu insanların davranış ve düşünce temelleri konusunda temel eğitimi almış olmak, sınavın devamlığına engel olabilecek herhangi bir özre sahip olmamak.

Sorumlulukları: Cezaevi koşullarında yapılan sınavların uygun şekilde başlatılması, tamamlanması ve sınav evraklarının ilgili görevliye ulaştırılmasından sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Memur, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, İşci, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans, Lise, bir önceki görev performans puanından 70 Puan üstü alanlar doğrudan, 50-70 puan arası alanlar tekrar eğitim almak şartıyla.

2.16.Sınav Evrakı Nakil Görevlisi (D)

Tanım: Sınav evraklarının sınav merkezlerinden uygulama binasına taşınmasını ve uygulama sonunda sınav koordinatörlüğüne geri getirilmesinde görevli kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: İstanbul Üniversitesi İdari personeli olmak,AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınavlarda sınav evraklarının zamanında ve doğru şekilde tanımlanan mekanlara (merkez sınavlarda sınav binalarına; taşra sınavlarında ise hem merkezden il koordinatörlüğüne hem de buradan sınav binalarına) ulaştırılmasından ve telim edilmesinden sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Memur, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, İşçi, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans, Lise, Genel sekreterlik, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.17.Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi (D)

Tanım: Sınav evraklarının sınav binalarından ilgili il koordinatörlüğüne nakli esnasında ve merkez koordinatörlüğe naklinde tüm evrakların güvenliğini sağlayan kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: Güvenlik görevlisi olarak görev alma özelliklerine sahip ve asgari silahsız özel güvenlik sertifika eğitimi almış olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınav Evrakı Nakil görevlisine eşlik ederek evrakların nakil esnasında güvenliğini sağlamakla sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Memur, Şef, İşçi, Lise, Ortaokul, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.18.Sınav Evrakı Koruma Görevlisi (D)

Tanım: Sınav evraklarının, sınav koordinatörlüklerinde, sınav öncesinde ve sonrasında korunmasından birinci derecede sorumlu kişiyi tanımlar.

Yeterlilik: Güvenlik görevlisi olarak görev alma özelliklerine sahip ve asgari silahsız özel güvenlik sertifika eğitimi almış olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Sınav evraklarının kapalı kutularda nakledilmesi ve koordinatörlüğe dönüşünde güvenliğini ve gerekli gizliliğini sağlamakla Sınav Koordinatörüyle birlikte sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Şef, Şube Müdürü, Lisansiyer, Uzman, Yardımcı Doçent, Yüksekokul Sekreteri, İşçi, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans, Lise, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.19.Sınav Binası Güvenlik Görevlisi (D)

Tanım: Sınavlarında binalarda güvenlik önlemlerini uygulamak amacıyla görevlendirilen kişidir.

Yeterlilik: Güvenlik görevlisi olarak görev alma özelliklerine sahip ve asgari silahsız özel güvenlik sertifika eğitimi almış olmak, AUZEF Ölçme Değerlendirme Sistemi Temel Eğitimini almış ve AUZEF Sınav Görevlendirme Sistemi(SGS)’ne dâhil edilmiş olmak

Sorumlulukları: Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Yöneticisi ile birlikte, sınav tamamlana ve ilgili evraklar görevlilere teslim edilen kadar sınav güvenliğini zedeleyecek unsurları tespit etmek ve engellemek ile sorumludur.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, Lisans, Ön Lisans, Lise, Ortaokul, bir önceki görev performans puanından 80 Puan üstü alanlar.

2.20.Hizmetli (C)

Tanım: Sınav binasında salonun ve binanın temizlik ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görevlendirilen kişidir.

Yeterlilik: Sınav yapılan kurumlarda daha önce benzer görevi yapmış olması

Sorumlulukları: Sınav binasının ve salonların temiz kalmasından sorumludur. Ayrıca Bina Sınav Sorumlusu, Yardımcısı ve Bina Yöneticisinin kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Atanabilecek Kişiler:

AUZEF Görevlileri, İşçi, Ortaokul, bir önceki görev performans puanından 70 Puan üstü alanlar.

3. Sınav Görevlilerinin Atanması

Atama Kuralları:

Gönüllülük: Görevli atamalarının temelini, gönüllük esasına bağlı olarak görevlilerin sınav kampüslerini tercih etmesi oluşturur.

Yer Seçimi: Her görevli ilgili koşulları sağlaması kaydı ile kendine uygun en üst görevlerden başlanarak tercih ettiği yerde atama puanı dikkate alınarak görevlendirilir. Bunun için sınav öncesinde tercihler toplanır. Tercih edilen görev yerinde yeterliliğine uyduğu görevler için yapılan puan sıralamasında en üst puandan başlanarak yerleştirme yapılır. Tercih ettiği yerde görev almak için kontenjan dışı kalır ise en yakın yerde görevlendirilebilir. Zorunlu bir durum olmadıkça görevliler tercih etmedikleri yerlerde gönderilmezler. Tercih dışı yerde görevlendirilenler görevi kabul etmeme hakkına sahiptir.

Görev Sayısı: Yerleştirme ve görev atama yapılırken görev atamalarına en üst puan ve unvana sahip olma sırası ile başlanır. Merkez görevlere ve ilk oturumlara tüm atamalar yapıldıktan sonra, aynı gün devam edecek oturumlar için bu atama listesi döngüye girer. Ertesi gün veya ertesi hafta oturumları için ise listeden devam edilir. Listeden puan sırasına göre görev alabilmek için genel liste puanının en az 60 olması, bir önceki görev puanının en az 70 olması gereklidir.

Görev Seçimi: Her hangi bir görev için belirlenmiş olan ön koşulları sağlayan kişinin sahip olduğu durum ve koşulların gerektirdiği ve atama hiyerarşilerine göre kazanılan öncelikler dikkate alınarak ilgili kişi en üst göreve atanır. Aynı göreve hak kazanmış kişiler arasından puan sırasına göre atama yapılır. Bu durumda bir eşitlik söz konusu ise yaşı büyük olan öncelikli olarak göreve atanır. Yine de eşitlik bozulmuyor ise görevli ataması rastgele yapılır. Ön koşulu sağlamayan görevliler zorunlu bir durum olmadıkça ilgili göreve atanamazlar. Sisteme yeni giren görevlilerin puanları o sınav merkezindeki kendi unvanındaki görevlilerin puan ortalaması ile oluşturulur. Zorunlu durumlarda, AUZEF Sınav Koordinasyon Kurulu takdir hakkını kullanarak sınavın niteliğine göre gerekli görürse puan sistemini uygulamadan veya görev yeri değişikliği yaparak da görevli atamaları gerçekleştirebilir.

Görev atamada kullanılacak puantaj sistemi:

Atamalar Sıralama Öncelikleri için görevlilerin sınav kampüsü tercihi, unvanı, eğitim düzeyi, hizmet yılı, görev yeri ve bir önceki görev puanı esas alınarak görev atama puanları hesaplanır. 

Görevli atamalarında öncelik görev yeri tercihi olarak belirlenir. Görev yeri tercihi dışında görev verilmemesi esastır.

Aynı görev yerleri içinde görev atamalarında aynı göreve kontenjandan fazla uygun kişi olduğunda, sıralama için unvan %30, eğitimi düzeyi % 25, hizmet yılı %13, görev yaptığı yer (%17) ve bir önceki görev puanı % 15 olmak üzere oluşturulan görev atama puanı esas alınarak sıralama yapılır.

Sıralama yapılmasında aşağıdaki tablo ve puantajlar esas alınır.

 

Görev Unvanı Puan Eğitim Düzeyi Puan Hizmet Yılı Puan Görev Yeri Puan Görev Puanı Puan
  30%   25%   13%   17%   15%
Rektör 100 Prof 100 >30 100 Auzef 100 95-100 100
Dekan 98 Doç 95 25-30 98 Genel sekreterlik 97 90-94 90
Genel Sekreter 96 Y.Doç 90 20-24 96 Strateji DB 94 85-89 80
Rektör Yrd. 94 Doktora 85 15-19 94 Döner Sermaye 91 80-84 70
Genel Sekreter Yard 92 Yüksek Lisans 80 "10-14" 92 Personel DB 88 75-79 60
Daire Başkanı 90 Lisans 75 "5-9" 90 İdari Mali İşler 85 70-74 50
Fakülte Sekreteri 88 Ön Lisans 70 0-4 88 SKS DB 82 50-70 20
Enstitü, Myo, Yo, Merkez Müdürü 86 Lise 65     Rektörlük Diğer Birimler 79 <50 0
Enstitü Sekreteri 84 Ortaokul 60     Sınav Birimi 76    
Dekan Yrd, Müdür Yrd 89         Sınav Binası 73    
Öğretim Üyesi 75         Diğer İÜ Birimleri 70    
Yüksek Okul Sekreteri 80         Taşeron 67    
Şube Müdürü 78         Dış Kurum 64    
Uzman, Araştırmacı,Vb. 76         Kurumsuz 61    
Arş.Gör., Öğr. Gör. 75                
Şef 74                
Lisansiyer 72                
Memur 70                
Koruma, Güvenlik 70                
İşci 68                
Teknisyen, Tek.Yrd 67                
Hizmetli 66                

 

Bir önceki görev puanı için AUZEF Sınav Görevlileri Performans Puantaj Cetvelleri kullanılır.

 

 

Görüşünüz