Ses ve Görüntülü Hizmetler Süreci İş Analizleri
2.6.1.1. Senaryosuz hizmetler şubesi 2.6.1.1.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.1.1.2. Çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması iş analizleri
2.6.1.1.3. Kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması iş analizleri
2.6.1.1.4. Düzenli ve sürekli çalışır halde tutulup, ulaşımının ve çekimlerin sağlanması iş analizleri
2.6.1.1.5. Bu çekimlerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizleri
2.6.2.1. Senaryolu hizmetlerde ses ve görüntü hizmetleri şubesi 2.6.2.1.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.2.1.2. Senaryoların oluşturulması veya diğer birim ve alt birimler tarafından oluşturulan senaryo çalışmalarına katılınması iş analizleri
2.6.2.1.3. Onaylanan senaryo ile ilgili tasarımların yapılıp gereksinimlerin belirlenmesi iş analizleri
2.6.2.1.4. Çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması iş analizleri
2.6.2.1.5. Kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması iş analizleri
2.6.2.2. Senaryolu hizmetlerde seslendirme hizmetleri şubesi 2.6.2.2.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.2.2.2. Seslendirme yapılacak materyallerin geliştirilmesi veya geliştirme süreçlerine eşlik edilmesi iş analizleri
2.6.2.2.3. Seslendirmelerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizleri
2.6.2.1.6. Belgesel hazırlama iş analizi
2.6.1.2.Webcast Yayınlama Şubesi 2.6.1.2.1.Webcast gereken faaliyetlerin planlanması,programın oluşturulması ve takibi iş analizleri
2.6.1.2.2.Çekimlerin yapılması iş analizleri
2.6.1.2.3.Montaj ve kurguların yapılarak telif sahibinden onayların alınması iş analizleri
2.6.1.2.4.Yayınlanabilir hale getirilip içerik yönetim sistemlerinde yayınlanması iş analizleri
2.6.1.2.5.Gelen talep ve soruların cevaplanması,yönlendirilmesi,raporlanması iş analizleri
2.6.1.2.6.Diğer birimlerle iş birliği iş analizleri

Görüşünüz