Senaryosuz Hizmetler Bürosu
BÜRO ADI  ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
2.6.1. Senaryosuz Hizmetler Bürosu 2.6.1.1. Senaryosuz Hizmetler Şubesi AUZEF-İŞ-2.6.1.1.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.1.2. Çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.1.3. Kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.1.4. Düzenli ve sürekli çalışır halde tutulup, ulaşımının ve çekimlerin sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.1.5. Bu çekimlerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizi
2.6.1.2. Webcast Yayınlama Şubesi AUZEF-İŞ-2.6.1.2.1.Webcast gereken faaliyetlerin planlanması,programın oluşturulması ve takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.2.2.Çekimlerin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.2.3.Montaj ve kurguların yapılarak telif sahibinden onayların alınması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.2.4.Yayınlanabilir hale getirilip içerik yönetim sistemlerinde yayınlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.2.5.Gelen talep ve soruların cevaplanması,yönlendirilmesi,raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.6.1.2.6.Diğer birimlerle iş birliği iş analizi

Görüşünüz