Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci
4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.1.2. Senaryoların Oluşturulması Veya Diğer Birim Ve Alt Birimler Tarafından Oluşturulan Senaryo Çalışmalarına Katılınması Süreci
4.6.1.3. Onaylanan Senaryo İle İlgili Tasarımların Yapılıp Gereksinimlerin Belirlenmesi Süreci
4.6.1.4. Çekim Alanı İle İlgili Kostüm, Dekor Ve Makyaj İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci
4.6.1.5. Belgesel Hazırlama Süreci
4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.2.2. Seslendirme Yapılacak Materyallerin Geliştirilmesi Veya Geliştirme Süreçlerine Eşlik Edilmesi Süreci
4.6.2.3. Seslendirmelerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci

Görüşünüz