redaksiyon şubesi
  Süreç Adı Şube Adı İş Analizi
1. ÜST YÖNETİM 1.2. Kalite ve ADEK  1.2.1. Kalite ve ADEK 1.2.1.1. Auzef aylık KPI doldurma iş analizi
1.2.1.2. KPI Analiz ve geliştirme talimatı
1.2.1.3. Auzef şikayet yönetimi ve iş geliştirme iş analizi
 1.2.2. ARGE Şubesi 1.2.2.1. Auzef programlarında aday kayıtlı ve mezun öğrenciler ile ilgili (her türlü) rapor hazırlama iş analizi
1.2.2.2. Auzef programlarında araştırma iş analizi
1.2.2.3. Auzef programlarında tablolama iş analizi
1.2.2.4. Auzef programlarında memnuniyet ölçekleri iş analizi
1.2.2.5. Auzef programlarında performans takibi iş analizi
1.2.2.6. Auzef programlarında kalite kontrolleri iş analizi
1.2.2.7. Auzef programlarında müfredat işlevsellik ölçümleri iş analizi
1.2.2.8. Auzef programlarında kontenjan yeterlilikleri,dolulukları ve ihtiyaç analizleri iş analizi
2. FONKSİYONEL SÜREÇLER 2.1. Eğitim Öğretim Süreci 2.1.1. Öğrenci Bilgilendirme Şubesi 2.1.1.1. AUZEF'e aday olabilme imkânına sahip öğrenci kitlesine ulaşım ve bilgilendirme iş analizleri
2.1.1.2. AUZEF tanıtım ve yol gösterme fonksiyonu iş analizleri
2.1.1.3. Aktif tanıtım periyodu çalışma iş analizleri
2.1.1.4. Standart tanıtım ve ar-ge periyodu çalışma iş analizleri
2.1.1.5. Yıllık aktivite planı, takip sistemi ve raporlama sistemi iş analizleri
2.1.2. Dönem Derslerinin İlanı Şubesi 2.1.2.1. Devam eden öğrenciler ve yeni öğrenciler için açılaması gereken derslerin tespiti iş analizleri
2.1.2.2. Dönem derslerinin istenmesi iş analizleri
2.1.2.3. Dönem derslerinin belirlenmesi iş analizleri
2.1.2.4. Dönem derslerinin onay ve bildirilmesi iş analizleri
2.1.2.5. Dönem derslerinin sisteme yüklenmesi iş analizleri
2.1.2.6. Dönem derslerinin duyuru ve tanıtım iş analizleri
2.1.3. Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Takip Analiz Şubesi 2.1.3.1. Kayıt hakkı bulunan öğrencilerin analiz ve dökümlerini yaparak öğrencilerin kayıtlarının yapılması iş analizleri
2.1.3.2. Doğru dönemi ve doğru dersi seçmelerini yönetme iş analizleri
2.1.3.3. Öğrenim gideri ve materyal ücreti ödemelerinin takibi iş analizleri
2.1.3.4. Raporlama iş analizleri
2.1.3.5. Öğrencilerin durum ve statü raporlarını sürekli olarak üretme iş analizleri
2.1.4. Ders Seçimi ve Yürütülmesi Şubesi 2.1.4.1. Ders seçme döneminde ders açma iş analizleri
2.1.4.2. Açılan derslerin kontrolü iş analizleri
2.1.4.3. Açılan derslerle ilgili görevlendirmeler ve kontrolü iş analizleri
2.1.4.4. Öğrencilerin ders seçim iş analizleri
2.1.4.5. Muafiyet ve seçmeli ders planlama iş analizleri
2.1.4.6. Danışmanlık sistemi iş analizleri
2.1.4.7. Sınav listeleri ve dönem listelerinin oluşturulması iş analizleri
2.1.4.8. Sınav notlarının girilmesi ve doğrulanması iş analizleri
2.1.4.9. Dönemin tamamlanıp raporların üretilmesi iş analizleri
2.1.5. Eş Zamanlı Dersler Şubesi 2.1.5.1. Eşzamanlı uygulama gerektiren derslerin dönem başlamadan tespiti iş analizi
2.1.5.2. Canlı dersleri yürütmek için gerekli insan ve yazılım kapasite planlarının yapılması iş analizi
2.1.5.3. Dönem başlamadan canlı ders programının yayımlanması iş analizi
2.1.5.4. Canlı ders standartlarının tespiti iş analizi
2.1.5.5. Dersler başlamadan öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimlerin verilmesi iş analizi
2.1.5.6. Dersler başladığında öğretim elemanlarına admin desteğini verilmesi iş analizi
2.1.5.7. Gün sonlarında yapılıp yapılmayan derslerin sisteme kaydı iş analizi
2.1.5.8. Telafiye kalan dersler için yeni ders talebi oluşturulması iş analizi
2.1.5.9. Canlı olarak yapılıp kayda alınan derslerin öğrencilere eş zamansız sunumu için teslim edilmesi iş analizi
2.1.6. Kayıt Dondurma ve Sildirme Şubesi 2.1.6.1. Öğrenci işlemlerinin öğrenci mailine bilgi gönderilmesi iş analizleri
2.1.6.2. Öğrenci işlemlerinin öğrenciye sms ile gönderilmesi iş analizleri
2.1.6.3. Paydaş kurumlara otomatik bilgi gönderilmesi iş analizleri
2.1.6.4. Mevcut öğrencilerin devam takip iş analizleri
2.1.6.5. Kayıt dondurma ve sildirme iş analizleri
2.1.6.6. Ödemelerini yapmayarak sistemde pasif duruma geçmelerini takip, destek ve raporlama iş analizleri
2.1.6.7. Öğrenci kayıplarını azaltma iş analizleri
2.1.7. Diploma, Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası Şubesi 2.1.7.1. AUZEF programlarından diploma almaya hak kazanan adayların dosya hazırlıklarının yapılması iş analizleri
2.1.7.2. AUZEF diploma son kontrol iş analizleri
2.1.7.3. Dönemlik mezuniyet listelerinin oluşturulması ve yönetime sunulması iş analizleri
2.1.7.4. Öğrencilere özel mezuniyet sorun ve çözümleri iş analizleri
2.1.7.5. Mezuniyet törenlerinin planlanması iş analizleri
2.1.7.6. Mezuniyet sonrası takip ve haberleşme sisteminin kurulup yürütülmesi iş analizleri
2.1.7.7. Başvuran kişilere diplomalarının hazır olarak teslim edilebilmesi iş analizleri
2.1.8. Stajlar Organizasyon ve Takip Şubesi 2.1.8.1. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili imkânlar geliştirme iş analizleri
2.1.8.2. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programlar düzenleme iş analizleri
2.1.8.3. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili staj merkezleri koordinasyonu iş analizleri
2.1.8.4. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programların staj içeriklerini artırıp öğrencilerin katılımını sağlama ve takibini yapma iş analizleri
2.1.9. Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Şubesi 2.1.9.1. Kurumsal olarak gelen tüm bildirimleri kayıt (yüz-yüze, telefon, mail, posta/fax vb…) ve cevap vermek iş analizi
2.1.9.2. Talimatlarda belirlenen konularda paydaş memnuniyetini arttırma iş analizi
2.1.9.3. Standartlara uygun çözümler üretme iş analizi 
2.1.9.4. Talimatlar dışındaki konularda kayıt alarak ilgili birimlerle çözümü üretip başvurana geri dönme iş analizi 
2.1.9.5. Tüm bu faaliyetleri raporlamak ve sık başvuru konularında azaltıcı önlemler geliştirme iş analizi 
2.1.10. Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Şubesi 2.1.10.1. AUZEF Hizmetleri kapsamında akademik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu iş analizi
2.1.10.2. Akademik faaliyetleri çoğaltıcı aktiviteler iş analizi
2.1.10.3. Yapılan akademik faaliyetlerin kaydedilmesi iş analizi
2.1.10.4. Yayınların teşvik edilmesi iş analizi
2.1.10.5. AUZEF içi ve kurum dışı duyuru mecrası olarak haftalık elektronik gazete çıkarılması iş analizi
2.1.10.6. Uluslararası kataloglara girecek bir dergi çıkarılması iş analizi
2.1.11.7. Tüm sistem faaliyetlerini, standartları ve prosedürleri doğrulayacak veya düzeltecek akademik araştırmalar yapılması veya yaptırılmasının iş analizi
2.1.11. Auzef Temsilcilikleri Şubesi 2.1.11.1. Auzef Hizmetleri kapsamında il içi,il dışı ve yurt dışı bağlı veya ilişkili birimlerin planlanması iş analizi
2.1.11.2. Temsilcilik ihtiyaç analizi iş analizleri
2.1.11.3.Temsilcilik etkinlik ve verimlilik analizi iş analizleri
2.1.11.4.Temsilcilik görev sorumluluk ve takipleri iş analizleri
2.1.11.5.Temsilcilik kalite geliştirme iş analizleri
2.1.11.6.Temsilcilik hizmet içi eğitim ve raporlama iş analizleri
2.1.12. AUZEF Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon Hazırlama Şubesi 2.1.12.1. Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon ihtiyacının tespiti ve konsept tanımının yapılması iş analizi
2.1.12.2. Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon materyalinin üretim maliyetlerinin tespiti iş analizi
2.1.12.3. Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon materyalinin üretimi iş analizi
2.1.12.4. Baskılı Görsel Materyal ve Promosyon materyalinin yayımı iş analizi
2.1.13. Mobil Hizmetler Şubesi AUZEF kapsamında tüm hizmetlerin mobil ortamda da tüketilebilmesi için vizyon ve stratejilerin belirlenmesi iş analizi
Cihaz temini konusunda planlamaların yapılması ve uygulanması iş analizi 
Mobil dünyasında yapılacak hizmet içi ve diploma-sertifika programları tarzında eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi iş analizi
2.2. Müfredat Yönetim Süreci 2.2.1. Program açma şubesi 2.2.1.1. Müfredat taslağı hazırlama iş analizleri
2.2.1.2. Program dosyasının hazırlanması iş analizleri
2.2.1.3. Öğretim üyelerinin organizasyonu iş analizleri
2.2.1.4. Teknik ve bilişim altyapısının planlanması iş analizleri
2.2.1.5. Başvuru ve duyuruların yapılması iş analizleri (YÖK'e başvuru)
2.2.1.6. İçerik standartlarının geliştirilmesi iş analizleri
2.2.1.7. En az 1 yıllık (2 dönemlik) kitap ders notu, slayt sunumu, görsel ve işitsel materyallerin sağlanması iş analizleri
2.2.1.8. Haftalık ders materyali için en az 10 çoktan seçmeli soru sağlanma iş analizleri
2.2.1.9. Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü görevlendirme iş analizleri
2.2.1.10. Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü görev tanımları iş analizleri
2.2.1.11. Rektörlük ve yükseköğretim kurulu süreçlerinin takibi iş analizleri
2.2.2. Müfredat geliştirme ve takip şubesi 2.2.2.1. Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedefleri kontrol iş analizleri
2.2.2.2. Mevcut programların etkinliğini sistematik olarak araştırma iş analizleri
2.2.2.3. Mevcut programlar ile benzer uluslararası programları karşılaştırma iş analizleri
2.2.2.4. Mevcut programların öğrenme hedefleri ve mesleki yeterlilikleri kontrol etme ve uyumlaştırma iş analizleri
2.2.2.5. Mevcut programların ve derslerin mevcut sorularının program ve ders bilimsel komisyonları tarafından soru bankası standartlarına uygunluğunun denetimi iş analizleri
2.2.2.6. Mevcut programları akredite etme, ettirme ve raporlama iş analizleri
2.2.2.7. Telif hesaplama iş analizleri
2.2.2.8. İçeriklerin tasarıma gönderilmesi ve alınması iş analizleri
2.2.2.9. İçerik tasarımı organizasyonu iş analizleri
2.2.2.10. AUZEF standartlarına göre soru geliştirme iş analizleri
2.2.2.11. Soruları temin etme iş analizleri
2.2.2.12. Soruların program bilim kurulları tarafından komisyona alınması, onaylanması iş analizleri
2.2.2.13. Soru bankasına soru girme iş analizleri
2.2.2.14. Özel soru ve sorunlar için alt komisyonlar kurma iş analizleri
2.2.3. Dönem dersi açma şubesi 2.2.3.1. Her dönem açılacak dersleri belirleme iş analizleri
2.2.3.2. Ders açmak için birim başkanı, program başkanı ve koordinatörü görev iş analizleri
2.2.3.3. Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarını alma ve yorumlama iş analizleri
2.2.3.4. Gelecek döneme ait aktive edilecek dersler listesini oluşturma iş analizleri
2.2.3.5. İçerik planlaması yapma iş analizleri
2.2.3.6. Mevcut içeriklerin kontrolünü ve devam edebilirliğini planlama iş analizleri
2.2.3.7. Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin sağlanması iş analizleri
2.2.3.8. Soru bankası için gereken veya gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken soruların sağlanması iş analizleri
2.2.4. İçerik yayınlama şubesi 2.2.4.1. Ders içerikleri tasarımının kontrolü ve denetimi iş analizleri
2.2.4.2. Mevcut tüm hazırlanmamış içeriklerin ve hazırlanmış içeriklerin denetim raporlanma iş analizleri
2.2.4.3. Mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, hazırlanması veya geliştirilmesi iş analizleri
2.2.4.4. Mevcut içeriklerin yayına hazırlığının onaylanması, yayınlanması ve takibi iş analizleri
2.2.4.5. Birim koordinatörü görev tanımı iş analizleri
2.2.4.6. Program koordinatörü görev tanımı iş analizleri
2.2.4.7. Program editörler kurulunun görev tanımı iş analizleri
2.2.5. Bilgi belge yönetimi şubesi 2.2.5.1. Müfredatlar ve içeriklerle ilgili her türlü dokümantasyon standartları iş analizleri
2.2.5.2. Dokümanların toplanması iş analizleri
2.2.5.3. Dokümanların tasniflenmesi iş analizleri
2.2.5.4. Dokümanların arşivlenmesi iş analizleri
2.2.5.5. Dokümanların analiz ve geliştirme raporlarının üretilmesi iş analizleri
2.2.6. Proje geliştirme şubesi 2.2.6.1. AUZEF projeleri araştırma ve uygulama iş analizi
2.2.6.2. AUZEF girişimcilik eğitimleri araştırma ve uygulama iş analizi
2.2.6.3. AUZEF kursları araştırma ve uygulama iş analizi
2.2.6.4. AUZEF e-sertifika programları araştırma ve uygulama iş analizi
2.4.2. Redaksiyon şubesi 2.4.2.1. Yazılı ve görsel materyallerin "yayın standartları"na uygunluğu iş analizleri
2.4.2.2. Redaksiyon standartlarının kullanım iş analizleri
2.4.2.3. Belirlenen standartların uygulanması ve e-içeriğin yayıma hazır hâle getirilmesi iş analizleri
2.3. Ölçme Değerlendirme Süreci 2.3.1. Sınavlar organizasyon şubesi 2.3.1.1. Sınav takvimi takip iş analizleri
2.3.1.2. Sınavlar ve ödemeleri usul ve esasları geliştirme iş analizleri
2.3.1.3. Sınav yerleri değerlendirmesi ve kullanılabilir mekân tanımlama iş analizleri
2.3.1.4. Sınav görevlendirmeleri standartları hazırlanması ve yönetilmesi iş analizleri
2.3.1.5. Sınav görevlendirmeleri için veri tabanı geliştirme ve yönetme iş analizleri
2.3.1.6. Sınav ödemeleri için görev bildirimi iş analizleri
2.3.1.7. Elektronik sınavların geliştirilmesi ve yönetilmesi takip iş analizleri
2.3.1.8. Sınav planlaması takip iş analizleri
2.3.1.9. Sınav organize edilmesi ve güvenlik süreçleri takip iş analizleri
2.3.2. Sınavlar çözüm şubesi 2.3.2.1. Sınav öncesi ve sonrası sınavlar ile ilgili sorular, sınav biçimleri, sınav türleri, sınav mekânları, sınav süreci ve öğrencinin sınavlar ile ilgili olası tüm sorularının cevaplanması iş analizleri
2.3.2.2. Sınav standartlarını geliştirip raporlanma iş analizleri
2.3.2.3. Sınav takvimi planlanmasından başlayıp duyurularının yapılması, soru ve başvurulara cevap verilmesi dâhil her türlü irtibatın başlatılıp tamamlanması iş analizleri
2.3.2.4. Sınav sonrası itirazların alınması ve değerlendirilmesi iş analizleri
 2.3.3. Sınav soru bankası kurma ve geliştirme şubesi 2.3.3.1. Sınav soru bankası komisyonları kurma ve görevleri yürütme iş analizleri
2.3.3.2. Sınav soru bankası standartlarını geliştirip yayınlama ve uygulama iş analizleri
2.3.3.3. Soru bankası ve soruların kalite kontrol ve güvenlik iş analizleri
2.3.3.4. Soruların komisyona alınması, onaylanması iş analizleri
2.3.3.5. Kitapcık basım programına soru girme iş analizleri
2.3.3.6. Eski soru bankalarını güncelleme iş analizleri
2.3.3.7. Soru bankasından soru seçilmesi kontrol iş analizleri
2.3.4. Sınav hazırlık şubesi 2.3.4.1. Takvime alınmış sınavlar için adam-gün-iş aktivite planlarının yapılması iş analizleri
2.3.4.2. Planlaması yapılan sınav için aktiviteyi başlatıp kontrol etme iş analizleri
2.3.4.3. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.5. Kitapçık hazırlama şubesi 2.3.5.1. Sınavların oturumlarının ve yerlerinin belirlenmesi iş analizleri
2.3.5.2. Kitapçık oluşturma iş analizleri
2.3.5.3. Optiklerin hazırlanması iş analizleri
2.3.5.4. Sınav evraklarının hazırlanması iş analizleri
2.3.5.5. Güvenlik prosedürlerinin sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.6. Kitapçık basım şubesi 2.3.6.1. Kitapçık ve optik bastırma sevkiyat ve raporlama iş analizleri
2.3.6.2. Güvenlik prosedürlerinin uygunluğunun sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.7. Sınav yerleşim ve görevlendirmeleri 2.3.7.1. Planlaması yapılmış sınavların salon kullanım ve öğrenci dağılım planlarının yapılması iş analizleri
2.3.7.2. Görevlendirmelerinin yapılıp duyurulması iş analizleri
2.3.7.3. Görevlendirilenlere uygulama eğitimlerinin verilmesi iş analizleri
2.3.7.4. Görevlendirme gerçekleşme raporlarının hazırlanması iş analizleri
2.3.7.5. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.8. Sınav gerçekleştirme şubesi 2.3.8.1. Sınav günü organizasyonun takip ve kontrol iş analizleri
2.3.8.2. Sınav oturumunun başlatılması iş analizleri
2.3.8.3. Sınav oturumunun sürdürülmesi iş analizleri
2.3.8.4. Sınav oturumunun tamamlanması iş analizleri
2.3.8.5. Sınav gününün sonlandırılması iş analizleri
2.3.8.6. Gerçekleşen sınavların güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması iş analizleri
2.3.8.7. Gerçekleşen sınavların kitapçık, optik ve tüm diğer sınav evraklarının tesliminin sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.9. Sınav değerlendirme ve yayınlama şubesi 2.3.9.1. Gerçekleştirilmiş sınavların sonuç kitapçık ve dokümanların teslim alınması ve muhafazası iş analizleri
2.3.9.2. Sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması iş analizleri
2.3.9.3. Değerlendirme sonuçlarının yayınlanması iş analizleri
2.3.9.4. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizleri
2.3.10. Sınav ödemeleri şubesi 2.3.10.1. Tamamlanmış sınavların mali usul ve esaslara göre raporlanması iş analizleri
2.3.10.2. Raporların tamamlanıp ödeme cetvellerine uygun hâle getirilmesi ve mali birimlerle gönderilmesi iş analizleri
2.3.10.3. Ödemelerin tamamlanması ve kayıtlarının gerçekleştirilmesi takibi iş analizleri
2.3.11. Sınavlar Sonrası Sistem Analizi Şubesi Sınavlar bitip sonuçlar açıklandıktan sonra, sınav hazırlık, sınav uygulama ve sınav değerlendirme yayınlama aşamasında yapılan iş ve işlemler ile görev ve yetkinliklerin değerlendirilmesi iş analizi
Sınavlarda kullanılan soruların soru bankası standartlarına uyumunun değerlendirilmesi iş analizi
Her programın, dersin ve sorunun başarı düzeyleri ve sebeplerinin değerlendirilmesi iş analizi
Sınav sonrası itiraz ve cevapların değerlendirilmesi iş analizi
2.4. İçerik Tasarım Süreci 2.4.1. Koordinasyon şubesi 2.4.1.1. Her türlü eğitim öğretim materyaliyle ilgili sunum ve tasarım tiplerinin belirlenmesi iş analizleri
2.4.1.2. İçerik geliştirilme teknik gereksinim iş analizleri
2.4.1.3. İçerik tasarımı için ihtiyaç duyulan materyallerin toplanması, tasniflenmesi iş analizleri
2.4.1.4. İçerik tasarım ekibi hiyerarşik çalışma ve iş planlama iş analizleri
2.4.1.5. İçerik tasarım ekibi performans ve kalite kontrol iş analizleri
2.4.3. Senaryo hazırlama şubesi 2.4.2.1. Senaryo ve ders tasarım standartları iş analizleri
2.4.2.2. Senaryo standartlarının kullanım iş analizleri
2.4.2.3. Senaryo ve ders tasarımı yapacak görevlilerin eğitimi iş analizleri
2.4.2.4. Senaryo ve ders tasarımı yapacakların görevlendirme iş analizleri
2.4.2.5. Senaryo ve ders tasarımı görevi verme iş analizleri
2.4.2.6. Senaryo ve ders tasarımının teslim alınması iş analizleri
2.4.2.7. Senaryo denetimi ve onaylanması iş analizleri
2.4.2.8. Hazırlanan senaryoların arşivlenmesi iş analizleri
2.4.4. İnteraktif içerik hazırlama şubesi 2.4.3.1. Hazırlanan senaryolardan içerik üretimine geçme iş analizleri
2.4.3.2. Animasyon hazırlama iş analizleri
2.4.3.3. Grafik tasarım ve illüstrasyon hazırlama iş analizleri
2.4.3.4. 3d animasyon hazırlama iş analizleri
2.4.3.5. Kişisel öğrenim seti hazırlama iş analizleri
2.4.3.6. Yardımcı öğretim seti hazırlama iş analizleri
2.4.3.7. E-kitap, z-kitap hazırlama iş analizleri
2.4.3.8. PPT hazırlama iş analizleri
2.4.3.9. Pdf hazırlama iş analizleri
2.4.3.10. E-pub hazırlama iş analizleri
2.4.3.11. Ders materyallerinin standartları iş analizleri
2.4.3.12. Standartların eğitimi iş analizleri
2.4.3.13. Adam-iş-gün görevlendirme iş analizleri
2.4.3.14. İhtiyaç planlama iş analizleri
2.4.3.15. Üretim aşamalarının takip ve raporlanma iş analizleri
2.4.3.16. İnteraktif içerik hazırlama performans iş analizleri
2.4.5 Test ve Yayın şubesi 2.4.4.1. Hazırlanan tüm materyallerin yayımlanma öncesi kalite kontrol iş analizleri
2.4.4.2. İnteraktif içeriklerin testlerinin yapılıp onaylanması iş analizleri
2.4.4.3. İnteraktif içeriklerin arşivlenmesi iş analizleri
2.4.4.4. İnteraktif içeriklerin yayınlanması iş analizleri
2.5. Bilişim Hizmetleri Süreci 2.5.1. Koordinasyon şubesi 2.5.1.1. AUZEF bünyesinde ve üniversitesinin diğer merkez ve çevre birimlerinde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma konularında koordinasyon iş analizi
2.5.2. Sistem yönetimi şubesi 2.5.2.1. Bilişim hizmetleri ile ilgili sunucu kullanımı ve yedekleme iş analizleri
2.5.2.2. Web servis program kurma ve yönetme iş analizleri
2.5.2.3. Paket programlar kullanım iş analizleri
2.5.2.4. Network ve internet kullanım iş analizleri
2.5.2.5. Taleplerin değerlendirilmesi iş analizleri
2.5.2.6. Araştırma ve geliştirme raporlarının hazırlanma iş analizleri
2.5.2.7. Uygulamaların bizzat yapılması ve yapılanların denetlenmesi iş analizleri
2.5.2.8. Dış kurumlarla bilişim iş birliklerinin sürdürülmesi ve yönetilmesi iş analizleri
2.5.2.9. Sistemlerin 7/24 ayakta tutulması iş analizleri
2.5.2.10. Gereken zamanlarda ek mesai ve elemanlarla artan taleplerin karşılanması iş analizleri
2.5.3. Yazılım geliştirme şubesi 2.5.3.1. Yazılım ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde karşılanması iş analizleri
2.5.3.2. Yazılım ihtiyaçlarının kabul edilip geliştirilmesi iş analizleri
2.5.3.3. Yazılım hizmetlerinin sürdürülmesi, eğitimlerinin verilmesi iş analizleri
2.5.3.4. Web sayfalarının yönetimi ve geliştirilmesi iş analizleri
2.5.3.5. Birim dâhilinde yapılan projelerde veya iş birliklerinde imkânlar dâhilinde yazılım desteklerinin verilmesi iş analizl
2.5.4. Web ve İnteraktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şubesi 2.5.4.1. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının yapılması iş analizi 
2.5.4.2. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının etkinlik analizi
2.5.4.3. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının ara yüz görsel kullanım analizi
2.5.4.4. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının tıklama istatistikleri doğrultusunda iyileştirilmesi iş analizi
2.5.4.5. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının kullanıcı memnuniyetlerinin araştırılması iş analizi 
2.5.4.6. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının ulusal ve uluslararası iyi örnekler arasındaki derecelendirmelerin takibi iş analizi 
2.5.4.7. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının kurumsal marka değerinin artırılması iş analizi
2.5.4.8. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının yönetimi ve geliştirilmesi iş analizi
2.5.5. Paket programlar yönetim şubesi 2.5.5.1. Her türlü paket program kurulumu iş analizleri
2.5.5.2. Paket programlar yönetimi iş analizleri
2.5.5.3. Paket programların eğitimi iş analizleri
2.5.5.4. Paket programların yeni ekleme ve geliştirme taleplerinin planlanması iş analizleri
2.5.5.5. Yazılım sürecinden talep edilmesi ve takibi iş analizleri
2.6. Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci 2.6.1. Senaryosuz hizmetler şubesi 2.6.1.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.1.2. Çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması iş analizleri
2.6.1.3. Kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması iş analizleri
2.6.1.4. Düzenli ve sürekli çalışır hâlde tutulup, ulaşımının ve çekimlerin sağlanması iş analizleri
2.6.1.5. Bu çekimlerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizleri
2.6.2. Senaryolu hizmetlerde ses ve görüntü hizmetleri şubesi 2.6.2.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.2.2. Senaryoların oluşturulması veya diğer birim ve alt birimler tarafından oluşturulan senaryo çalışmalarına katılınması iş analizleri
2.6.2.3. Onaylanan senaryo ile ilgili tasarımların yapılıp gereksinimlerin belirlenmesi iş analizleri
2.6.2.4. Çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması iş analizleri
2.6.2.5. Kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması iş analizleri
2.6.2.6. Belgesel hazırlama iş analizleri
2.6.3. Senaryolu hizmetlerde seslendirme hizmetleri şubesi 2.6.3.1. İç ve dış hizmet taleplerinin çalışma takviminin oluşturulup planlamanın yapılması iş analizleri
2.6.3.2. Seslendirme yapılacak materyallerin geliştirilmesi veya geliştirme süreçlerine eşlik edilmesi iş analizleri
2.6.3.3. Seslendirmelerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizleri
2.6.4.Webcast Yayınlama Şubesi 2.6.4.1.Webcast gereken faaliyetlerin planlanması,programın oluşturulması ve takibi iş analizleri
2.6.4.2.Çekimlerin yapılması iş analizleri
2.6.4.3.Montaj ve kurguların yapılarak telif sahibinden onayların alınması iş analizleri
Destek Süreçler 3.1. Akademik ve idari yazışmalar Bürosu 3.1.1. Akademik ve idari yazışmalar şubesi  3.1.1.1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaları iç ve dış paydaşları ile yönetip yönlendirme iş analizleri
 3.1.1.2. Yazışma ve haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesi iş analizleri
 3.1.1.3. Gerekli mevzuatı ve uygulama prosedürleri konusunda tüm personele eğitim ve bilgilendirme yapma iş analizleri
 3.1.1.4. Kurumsal iç ve dış tüm yazışmaların akış iş analizleri
 3.1.1.5. Yazılı ve e-evrak sistemlerinin kullanılması iş analizleri
 3.1.1.6.Tüm yazışmaların arşivlenmesi iş analizleri
 3.2. Mali Süreçler  3.2.1. Gelir idaresi şubesi  3.2.1.1. AUZEF bünyesinde yürütülen veya paydaş olduğu işlerle ilgili gelir ve giderlerin tutulması iş analizleri
 3.2.1.2. Gelir gider analizi iş analizleri
 3.2.1.3. Gelir ve gider sistemleri geliştirilmesi ve raporlanması iş analizleri
 3.2.1.4. AUZEF bünyesinde veya paydaş olduğu alanlarda gelir artırıcı faaliyet ve alan analizleri iş analizleri
 3.2.1.5. Yürütülen işlerde gelir ve kayıp analizleri iş analizleri
 3.2.1.6. Gelirlerin ve gerçekleşmelerinin takibi iş analizleri
 3.2.1.7. Maliyet gelir ilişkilerinin tanımlanması ve raporlanması iş analizleri
 3.3.1. İnsan kaynakları ödemeleri (gider idaresi) şubesi  3.3.2.1. Döner sermaye performans hesaplama ve ek ödeme yönergesi uygulama iş analizleri
 3.3.2.2. Ek ders ödeme yönergesi uygulama iş analizleri
 3.3.2.3. Sınav uygulama ve ödeme yönergesinin uygulama iş analizleri
 3.3.2.4. Telif yönergesinin mali hükümleri uygulama iş analizleri
 3.3.2.5. Birimin mali paydaşlı diğer yönerge, usul ve esaslarının geliştirilmesi, uygulama birliği ve kurallara uygunluğunun denetimi ve raporlanması iş analizleri
 3.3.2.6. İlgili alt birimlerden gelen dokümanlarının ödeme belgelerine dönüştürülmesi ve takibi iş analizleri
 3.3.2. Satınalma ve genel giderler (gider idaresi) şubesi  3.3.3.1. Satın alması yapılmış veya ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin muayene kabul ve denetim iş analizleri
 3.3.3.2. Mali hükümlere uygunluğunun kontrolü ve raporlanması ile ödeme evraklarının tamamlanarak ödemelerin yaptırılması iş analizleri
 3.3.3. Muayene kabul (gider idaresi) şubesi  3.3.4.1. Satın alması yapılmış veya ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin muayene kabul ve denetim iş analizleri
 3.3.4.2. Muayene kabullerin talep sorumluluğuna sahip kişilerin eşliğinde gerçekleştirilmesi ve raporlanması iş analizleri
 3.3.4. Bütçe şubesi  3.3.5.1. Gelir ve gider bazlı bütçenin oluşturulması iş analizleri
 3.3.5.2. Bütçe gerçekleşmesi, revizyonu ve takibi iş analizleri
 3.3.5.3. İSKOP, DMİS ve ilgili diğer kayıt sistemleri dâhilinde işletilmesi iş analizleri
 3.3.5.4. Gelecek yıllara ait bütçelerin tahmin çalışmalarının planlanması, hazırlanması, onaylanmasının takibi ve raporlanması iş analizleri
3.3. İnsan kaynakları süreci  3.4.1. İnsan kaynakları yönetimi şubesi  3.4.1.1. İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışma iş analizleri
 3.4.1.2. Planlama, organize etme, norm kadro oluşturma iş analizleri
 3.4.1.3. Yetkinlik değerlendirme ve iş analizleri yapma iş analizleri
 3.4.1.4. Görev, yetki sorumluluk ilişkilerini kontrol etme ve geliştirme iş analizleri
 3.4.1.5. İş yükü ve iş gücü analizleri yapma iş analizleri
 3.4.1.6. Fonksiyonel tespit ve planlamalar yapma iş analizleri
 3.4.1.7. İnsan kaynakları alanında her türlü özlük, mali, idari, akademik, sosyal ve hizmet içi eğitimlerin iç ve dış paydaşlarla planlamasının yapılması iş analizleri
 3.4.2. İzinler şubesi  3.4.2.1. Birim çatısı altında çalışan tüm personelin iş aktivite ve zaman planlarının takibi iş analizleri
 3.4.2.2. İzinlerini ve yasal haklarının planlanıp kullandırılması iş analizleri
 3.4.2.3. Personel izin kaydı ve gerekli birimlere bildirilmesi iş analizleri
 3.4.3. Kademe terfi, maaş ve ödemeler şubesi  3.4.3.1. Tüm personelin kadro, derece, terfi takibi iş analizleri
 3.4.3.2. Maaş ve ödemeler düzenlemesini yapma iş analizleri
 3.4.3.3. Gerekli kayıt ve evrakları düzenleyip mali birimlere iletme iş analizleri
 3.4.4. Disiplin, atama ve görevlendirmeler şubesi  3.4.4.1. Tüm personelin görevlendirme ve atama takip iş analizleri
 3.4.4.2. Kalite denetim ve iş analizleri iş analizleri
 3.4.4.3. Disiplin işlemleri iş analizleri
 3.4.4.4. Atama ve disiplin işlemleri bildirim iş analizleri
 3.4.5. Hizmet alımları, muayene kabul, kalite denetim ve ihtiyaç planlama şubesi  3.4.5.1. Tüm personelin iş-görev yetkinlik analizleri iş analizleri
 3.4.5.2. Eğitim ihtiyaçları analiz ve eğitim planlama iş analizleri
 3.4.5.3. Muayene kabul ve denetim kriterleri iş analizleri
 3.4.5.4. Denetim ve raporlama iş analizleri
 3.4.6. Sosyal faaliyetler şubesi  3.4.6.1. Tüm personel ve öğrencilere ilişkin sosyal faaliyet ve aktivitelerin planlanması iş analizleri
 3.4.6.2. Sosyal faaliyetlerin duyurulması ve geliştirilmesi iş analizleri
 3.4.6.3. Sosyal faaliyetlerin memnuniyet ve talep analizleri iş analizleri
 3.4.7. Performans ve norm kadro şubesi  3.4.7.1. Birim insan kaynakları alanında performans değerlendirmeleri iş analizleri
 3.4.7.2. İş yükü ve fonksiyonel iş analizleri iş analizleri
 3.4.7.3. Dönemlik analizlerin yapılıp raporlanması iş analizleri
 3.4.7.4. Norm kadro cetvellerinin sürekli takip ve geliştirilmesi iş analizleri
 3.4.8. Maaş ve tüm ek ödemeler şubesi  3.4.8.1. Tüm personelin maaş, özlük hakkı, yolluk, yevmiye, ek ödeme, sınav ödemesi, ek görev, mesai ve benzeri tüm ödemelerin sürekli takip iş analizleri
 3.4.8.2. Analiz, kayıt ve mali birimlerce talep edilen prosedürlerin tamamlanması iş analizleri
 3.4. Taşınır ve Ortak hizmetler Süreci  3.5.1. Ortak hizmetler şubesi  3.5.1.1. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri güvenlik iş analizleri
 3.5.1.2. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri temizlik iş analizleri
 3.5.1.3. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri taşıma ve ulaştırma iş analizleri
 3.5.1.4. AUZEF ve bağlı birimler ile alt birimleri taşınmaz
3.5.2. Taşınır mal şubesi 3.6.1.1. Tüm taşınır malların taşınır mal yönetmeliği ve alt mevzuatı kapsamında etkin, verimli ve usulünce kullanımı için gereken planlama iş analizi
3.6.1.2. Kayıt, denetim ve raporlama iş analizi
3.6.1.3. Tüm konularda ihtiyaç planlama ve talep oluşturma iş analizi
3.6.1.4. Mevcutlardan talepleri karşılama iş analizi
3.6.1.5. Gerekli form ve cetvellerin doldurulması ve raporlanması iş analizi
3.6.1.6. Taşınır kesin hesap ve konsolide cetvelleri ile yıl sonu işlemleri iş analizi
3.6.1.7. Zimmet ve hurda işlemleri iş analizi

Görüşünüz