Prosedürler
Level 1 Level 2 Level 3 PROSEDÜRLER
1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci BULUTLMS-PR-01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü
1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci BULUTLMS-PR-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci BULUTLMS-PR-03 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci BULUTLMS-PR-04 İç Tetkik Prosedürü
1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci BULUTLMS-PR-05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü
2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci  
2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci  
2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci  
2.2.2. Bildirim Toplama Süreci  
2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci  
2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci  
2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci  
2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci  
2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci  
2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci  
2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci  
2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli ÖĞRENİCİler Süreci  
2.4.5. Sertifikalar Süreci  
2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci  
2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci  
2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci  
3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci  
3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci  
3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci  
3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci  
3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci  
3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci  
3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci  
3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci  
3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci  
4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci  
4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci  
4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci  
4.2.2. Faz 2-3- Süreci  
4.2.3. Faz 4-5- Süreci  
4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci  
4.3.2. İçerik Yazılım Süreci  
4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci  
4.4.2. Test Ve Yayın Süreci  
4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci  
4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci  
4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci  
4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci  
5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci  
5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci  
5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci  
5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci  
5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci  

Görüşünüz