2.7. Program Yönetim Süreci
SÜREÇ ADI: Program Yönetim Süreci SÜREÇ SORUMLUSU: YARD. DOÇ. DR. EKREM DEMİR
SÜREÇ ASİSTANI: 
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
2.7.1 Edebiyat Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Edebiyat Birim Koordinatörü

2.7.1.1 Sosyoloji Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Türk Dili ve Edebiyatı Program Koordinatörü
 
2.7.1.2 Felsefe Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Felsefe Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.1.3 Cografya Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Cografya Lisans Program Program Koordinatörü
 
2.7.1.4 Tarih Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Tarih Lisans Program Program Koordinatörü
 
2.7.1.5 Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans Program Program Koordinatörü
 
2.7.1.6 Uzaktan Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.1.7 Uzaktan Eğitim Coğrafi Bilgi Sistemleri Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Coğrafi Bilgi Sistemleri Lisans Program Program Koordinatörü
 
2.7.2 Eğitim Bilimleri Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Eğitim Bilimleri Alanı Koordinatörü

2.7.2.1 Uzaktan Eğitim Böte Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Coğrafi Bilgi Sistemleri Lisans Program Program Koordinatörü
 
2.7.3 Fen Bilimleri Bürosu
Büro Sorumlusu: Fen Bilimleri Koordinatörü

2.7.3.1 Uzaktan Eğitim Matematik Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Matematik Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.4 Hukuk Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Hukuk Alanı Koordinatörü

2.7.4.1 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.4.2 Uzaktan Eğitim Adalet Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5 İktisat Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: İktisat Birim Koordinatörü
2.7.5.1 Iktisat Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.2 Uzaktan Eğitim İşletme Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.3 Uzaktan Eğitim İktisat Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.4 Uzaktan Eğitim Maliye Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.5 Uzaktan Eğitim Çeko Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.6 Uzaktan Eğitim Ekonometri Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.7 Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.5.8 Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Iktisat Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.6 İlahiyat Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: İlahiyat Birim Koordinatörü
2.7.6.1 Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Program Koordinatörü
 
2.7.7 İletişim Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: İlahiyat Birim Koordinatörü
2.7.7.1 Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanitim Lisans Tamamlama Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanitim Lisans Tamamlama Program Koordinatörü
 
2.7.7.2 Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.7.3 Uzaktan Eğitim Gazetecilik Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Gazetecilik Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.7.4 Uzaktan Eğitim Radyo TV ve Sinema Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Radyo TV ve Sinema Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.7.5 Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanitim Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanitim Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.8 İşletme Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: İşletme Birim Koordinatörü
2.7.8.1 Isletme Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Isletme Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.8.2 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Program Koordinatörü
2.7.9 Lojistik Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Lojistik Birim Koordinatörü
2.7.9.1 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Ön Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.10 Mühendislik Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Mühendislik Birim Koordinatörü
2.7.10.1 Uzaktan Eğitim Endüstri Müh. Lisans Tamamlama Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Endüstri Müh. Lisans Tamamlama ProgramKoordinatörü
 
2.7.11 Sağlık Alanı Bürosu
Büro Sorumlusu: Sağlık Birim Koordinatörü
2.7.11.1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Program Koordinatörü
 
2.7..11.2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans ProgramKoordinatörü
 
2.7.11.3 Sosyal Hizmetler Ön Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Sosyal Hizmetler Ön Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.11.4 Uzaktan Eğitim Acil Durum ve Afet Yönetimi Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Acil Durum ve Afet Yönetimi Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.11.5 Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.11.6 Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.12 Siyasal Bilimler Bürosu
Büro Sorumlusu: Siyasal Bilimler Koordinatörü
2.7.12.1 Uzaktan Eğitim Kamu Yönetimi Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Kamu Yönetimi Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13 Lisansüstü Eğitim Bürosu
Büro Sorumlusu: Lisansüstü Eğitim Koordinatörü
Lisansüstü Eğitim Bürosu

2.7.13.1 Uzaktan Eğitim Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13.2 Uzaktan Eğitim Sermaye Piyasası Uzmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Sermaye Piyasası Uzmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13.3 Uzaktan Eğitim Müze Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Müze Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13.4 Uzaktan Eğitim Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13.5 Uzaktan Eğitim Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 
2.7.13.6 Uzaktan Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Program Şubesi
Şube Sorumlusu: Uzaktan Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü
 

Görüşünüz