Program Açma Ve Geliştirme Süreci
3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.1. Program Dosyası Hazırlanması Süreci
3.2.1.2. Öğretim Elemanlarının Organizasyonu Süreci
3.2.1.3. Başvuru Ve Duyuruların Yapılması (Akademi Başkanlığına) Süreci
3.2.1.4. Program Koordinatörü Görevlendirme Süreci
3.2.1.5. Program Kitap Ders Notu, Slayt Sunumu, Görsel Ve İşitsel Materyallerin Sağlanması Süreci
3.2.1.6. Her Ders Materyalleri İçin Çoktan Seçmeli Soru Sağlanması Süreci
3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.1. Ders Materyallerinin Program Bilim Kurulundan Temini Süreci
3.2.2.2. Mevcut Programların Ve Derslerin Faz Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.2.2.3. Faz İçeriklerinin Yayın Komisyonunda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.4. Soruların Teknik Komisyonda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.5. Telif Veya Hakediş Hesaplama Süreci
3.2.2.6. İçeriklerin Tasarıma Gönderilmesi Ve Alınması Süreci
3.2.2.7. İçerik Tasarımı Organizasyonu Süreci
3.2.2.8. Soru Bankasına Soru Girme Süreci
3.2.2.9. Özel Soru Ve Sorunlar İçin Alt Komisyonlar Kurma Süreci
3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.1. Müfredatlar Ve İçeriklerle İlgili Her Türlü Dokümantasyon Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.2.3.2. Dokümanların Toplanması Süreci
3.2.3.3. Dokümanların Tasniflenmesi Süreci
3.2.3.4. Dokümanların Arşivlenmesi Süreci
3.2.3.5. Dokümanların Analiz Ve Geliştirme Raporlarının Üretilmesi Süreci

Görüşünüz