2.2.2. Program Açma ve Geliştirme Bürosu
Süreç Adı: Müfredat Yönetim Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
2.2.2. Program Açma ve Geliştirme Bürosu
Büro Sorumlusu:  
2.2.2.1. Program Açma Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.2.2.1.1. Program dosyasının hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.1.2. Öğretim üyelerinin organizasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.1.3. Başvuru ve duyuruların yapılması iş analizi (YÖK'e başvuru)
AUZEF- İŞ-2.2.2.1.4. Birim koordinatörü, program koordinatörü görevlendirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.1.5. En az 1 yıllık (2 dönemlik) kitap ders notu, slayt sunumu, görsel ve işitsel materyallerin sağlanması iş analizi
AUZEF- İŞ-2.2.2.1.6. Haftalık ders materyali için en az 10 çoktan seçmeli soru sağlanma iş analizi
AUZEF- İŞ-2.2.2.1.7 Rektörlük ve yükseköğretim kurulu süreçlerinin takibi iş analizi
2.2.2.2. Müfredat İçerik Temin ve Kontrol Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanları:  
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.1. Programların bir sonraki dönem ders materyallerinin program bilim kurulundan temini iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.2. Mevcut programların ve derslerin faz 1 standartlarına uygunluğunun denetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.3. Faz 1 içeriklerinin yayın komisyonunda değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.4. Soruların teknik komisyonda değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.5. Telif hesaplama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.6. İçeriklerin tasarıma gönderilmesi ve alınması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.7. İçerik tasarımı organizasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.2.8. Soru bankasına soru girme iş analizi
 AUZEF-İŞ-2.2.2.2.9. Özel soru ve sorunlar için alt komisyonlar kurma iş analizi
2.2.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.2.2.3.1. Müfredatlar ve içeriklerle ilgili her türlü dokümantasyon standartlarının hazırlanması ve geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.3.2. Dokümanların toplanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.3.3. Dokümanların tasniflenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.3.4. Dokümanların arşivlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.2.3.5. Dokümanların analiz ve geliştirme raporlarının üretilmesi iş analizi

Görüşünüz