2.4.1. Planlama Bürosu
Süreç Adı: İçerik Tasarım Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
2.4.1. Planlama Bürosu
Büro Sorumlusu:    
2.4.1.1. Koordinasyon Şubesi
Şube Sorumlusu:   
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.1 İş İhtiyaçlarını belirleme ve temin etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.2 İş akış planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.3 İş zaman planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.4 İş İletişim planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.5 Şube toplantılarını organize etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.1.6 Kalite güvence kontrol listeleri hazırlama iş analizi
2.4.1.2. Öğretim Tasarımı Şubesi
Şube Sorumlusu:    
Şube Çalışanları:
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.1 Yazılı materyallerin temin edilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.2 Zihin haritasının hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.3 Öğretim yönteminin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.4 Senaryo hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.5 Ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.6 Senaryo onaylatma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.7 Öğrenme verilerinin analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.1.2.8 Kalite kontrol listesi hazırlama ve uygulama iş analizi

Görüşünüz