Özellikli Eğitim Talepleri Süreci
2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli ÖĞRENİCİler Süreci 2.4.4.1. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİ Standartlarının Geliştirilmesi Süreci
2.4.4.2. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlere Verilecek Hizmetlerin Tanımlanması Ve Planlanması Süreci
2.4.4.3. Bu ÖĞRENİCİlerle İrtibatların Kurulması Süreci
2.4.4.4. Hizmet Birimlerinin Oluşturulması Ve Aktivite Takibinin Yapılması Süreci
2.4.4.5. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlerin Gereksinimlerinin Karşılanması Süreci
2.4.4.6. Hedeflere Ulaşma Ve Problem Analizinin Yapılıp Geribildirimlerin Alınması Süreci
2.4.4.7. İyileştirme Faaliyetlerinin Yapılması Süreci
2.4.4.8. Dönemlik Aktivitelerin Raporlanması Süreci
2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.1. Sertifika Almaya Hak Kazanan Adayların Sertifika Kontrol Süreci
2.4.5.2. Periyodik Sertifika Listelerinin Oluşturulması Ve Yönetime Sunulması Süreci
2.4.5.3. ÖĞRENİCİlere Özel Sertifika Ve Sorun Çözümleri Süreci
2.4.5.4. Sertifika Sonrası Takip Ve Haberleşme Sisteminin Kurulup Yürütülmesi Süreci
2.4.5.5. E-Sertifika Alma, Görme, Doğrulama Ve Kontrol Süreci

Görüşünüz