Öğretim Yürütme Süreci
2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.1. Müfredatın Ve Eğitim Uygulama Sisteminin Kesinleştirilmesi Süreci
2.3.1.2. Program Derslerinin Belirlenmesi Süreci
2.3.1.3. Program Derslerinin Onay Ve Bildirilmesi Süreci
2.3.1.4. Program Derslerinin Sisteme Yüklenmesi Süreci
2.3.1.5. Program Derslerinin Duyuru Ve Tanıtım Süreci
2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.1. Öğrenicilerin Kayıtlarının Yapılması Süreci
2.3.2.2. Doğru Programı Seçmelerini Yönetme Süreci
2.3.2.3. Program Kayıt Ve Raporlama Süreci
2.3.2.4. Öğrenicilerin Durum Ve Statü Raporlarını Sürekli Olarak Üretme Süreci
2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.1. Programın Kontrolü Süreci
2.3.3.2. Programla İlgili Görevlendirmeler Ve Kontrolü Süreci
2.3.3.3. Öğrenicilerin Ders Devam Takip Süreci
2.3.3.4. Ders Ve Program Sonu Sınav Sistemi Süreci
2.3.3.5. Sınav Notlarının Oluşması Ve Sertifikalandırma Süreci
2.3.3.6. Programın Tamamlanıp Raporların Üretilmesi Süreci
2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.1. Eşzamanlı Uygulama Gerektiren Derslerin Program Başlamadan Tespiti Süreci
2.3.4.2. Canlı Dersleri Yürütmek İçin Gerekli İnsan Ve Yazılım Kapasite Planlarının Yapılması Süreci
2.3.4.3. Dersler Başlamadan Canlı Ders Programının Yayımlanması Süreci
2.3.4.4. Canlı Ders Standartlarının Tespiti Süreci
2.3.4.5. Dersler Başlamadan Öğretim Elemanlarına Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi Süreci
2.3.4.6. Dersler Başladığında Öğretim Elemanlarına ÖĞRETİCİ Desteğinin Verilmesi Süreci
2.3.4.7. Gün Sonlarında Yapılıp Yapılmayan Derslerin Sisteme Kaydı Süreci
2.3.4.8. Telafiye Kalan Dersler İçin Yeni Ders Talebi Oluşturulması Süreci
2.3.4.9. Canlı Olarak Yapılıp Kayda Alınan Derslerin ÖĞRENİCİlere Eş Zamansız Sunumu İçin Canlı Ders Kurgu ve Çevrimiçi Sisteme Yükleme Süreci

Görüşünüz