2.2.4. Müfredat Yürütme Bürosu
Süreç Adı: Müfredat Yönetim Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
2.2.4. Müfredat Yürütme Bürosu
Büro Sorumlusu :    
2.2.4.1. Dönem Dersi Açma Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.1. Her dönem açılacak dersleri belirleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.2. Ders açmak için birim ve program koordinatörü görev iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.3. Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarını alma ve yorumlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.4. Gelecek döneme ait aktive edilecek dersler listesini oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.5. İçerik planlaması yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.6. Mevcut içeriklerin kontrolünü ve devam edebilirliğini planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.7. Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin  sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.1.8.Soru bankası için gereken veya gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken soruların sağlanması iş analizi
2.2.4.2. İçerik Yayınlama Şubesi
Şube Sorumlusu:    
Şube Çalışanları: 
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.1. Ders içerikleri tasarımının kontrolü ve denetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.2. Mevcut hazırlanmış ve hazırlanmamış içeriklerin denetimi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.3. Mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, hazırlanması veya geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.4. Mevcut içeriklerin yayına hazırlığının onaylanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.5. Mevcut içeriklerin yayınlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.4.2.6. Mevcut yayınlanmış içeriklerin takibi iş analizi

Görüşünüz