Müfredat Yönetimi Süreci Formları
SÜREÇ ADI FORM veya CETVEL ADI
GENEL SÜREÇLER  Değişiklik talep formu
MÜFREDAT YÖNETİM SÜRECİ Koordinatörlük ve bilim alanı uzmanlığı görevlendirme dilekçesi
Ders materyalleri hazırlama için görevlendirme dilekçesi
AUZEF Program Açma Başvuru Formu
Teknik ve Bilişim Altyapı Formu
Bina ve Diğer Altyapı Bilgileri Formu
Görev Kabul Formu
Teknik ve Bilişim Altyapısının Planlanması Talep Formu
Program Ders Listesi
Teknik Gereksinimler Formu
Teknik ve Bilişim Altyapısı Planlaması Dosyası
Bilişim Altyapısı Gereksinimleri Formu
Materyal Türleri Listesi
Program Ders İçerikleri Listesi
Materyal Türleri Listesi Teslim Çizelgesi
Geliştirilebilirlik Raporu
Uygunluk Raporu
Öğrenci Talep Formu
Onay Raporu
Ders Materyali Şablonu
Materyal Takip Çizelgesi
Materyal Kontrol Formu
Hedef Değerlendirme Soruları Belgesi
Hedef Takip Formu
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Raporu
İstatistik Bilgileri Belgesi 
Müfredat ve İçerik Etkinliği Sorunları Formu
Program-Öğrenci Etkinliği Sorunları Formu
Program Üyeleri Analiz Çizelgesi
Program Üyeleri Arasındaki Koordinasyon Etkinliği Sorunları Formu
Program Etkinlik Bilgileri Belgesi
Program Etkinlik Sorunları Formu
Program Etkinliği Araştırma Dosyası
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Onay Raporu
Program Bilgileri Dosyası
Ulusal Program Normları Belirleme Formu
Uluslararası Program Karşılaştırma Çizelgesi
Program Karşılaştırma Dosyası
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Onay Raporu
Mesleki Yeterlilik Kriterleri Formu
Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Anketi
Meslek Grupları Beklentileri Anketi
Öz Değerlendirme Raporu
Akreditasyon Öneri Raporu
Durum Değişim Raporu
Akredite Gözden Geçirme Raporu
Ders kaldırma teklif formu
Yeni ders açma teklif formu
 intibak formu
Öğretim elemanı listesi, 
Ders izlencesi
Program Başkanları ve Sorumluları Listesi
Ders Aktive Etme Formu
İçerik Kontrol Formu
Ders Materyalleri Durum Çizelgesi
İçerik Teslim Formu
Ders Takip Çizelgesi
İçerik değişiklik Formu
İçerik İade Formu
Redaksiyonu yapılacak ders notu takip teslim tutanagi
İçerik Takip Formu (Arşiv Formu)

Görüşünüz