Müfredat Yönetim Süreci
3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.1. Müfredat Taslağı Hazırlama Ve Geliştirme Süreci
3.1.1.2. Teknik Ve Bilişim Altyapısının Planlanması Süreci
3.1.1.3. İçerik Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.1.4. Program Koordinatörü Görev Tanımlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.1. Program Koordinatörü Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.2. Program Bilim Kurulu Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.3. İçerik Ve Öğretim Elemanları Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.4. Redaksiyon Standartlarının Kullanımı Süreci
3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.1. Program Dosyası Hazırlanması Süreci
3.2.1.2. Öğretim Elemanlarının Organizasyonu Süreci
3.2.1.3. Başvuru Ve Duyuruların Yapılması (Akademi Başkanlığına) Süreci
3.2.1.4. Program Koordinatörü Görevlendirme Süreci
3.2.1.5. Program Kitap Ders Notu, Slayt Sunumu, Görsel Ve İşitsel Materyallerin Sağlanması Süreci
3.2.1.6. Her Ders Materyalleri İçin Çoktan Seçmeli Soru Sağlanması Süreci
3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.1. Ders Materyallerinin Program Bilim Kurulundan Temini Süreci
3.2.2.2. Mevcut Programların Ve Derslerin Faz Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.2.2.3. Faz İçeriklerinin Yayın Komisyonunda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.4. Soruların Teknik Komisyonda Değerlendirilmesi Süreci
3.2.2.5. Telif Veya Hakediş Hesaplama Süreci
3.2.2.6. İçeriklerin Tasarıma Gönderilmesi Ve Alınması Süreci
3.2.2.7. İçerik Tasarımı Organizasyonu Süreci
3.2.2.8. Soru Bankasına Soru Girme Süreci
3.2.2.9. Özel Soru Ve Sorunlar İçin Alt Komisyonlar Kurma Süreci
3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.1. Müfredatlar Ve İçeriklerle İlgili Her Türlü Dokümantasyon Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.2.3.2. Dokümanların Toplanması Süreci
3.2.3.3. Dokümanların Tasniflenmesi Süreci
3.2.3.4. Dokümanların Arşivlenmesi Süreci
3.2.3.5. Dokümanların Analiz Ve Geliştirme Raporlarının Üretilmesi Süreci
3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.1. Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yayın Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.3.1.2. Belirlenen Standartların Uygulanması Ve E-İçeriğin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi İşi Analizi
3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.1. Mevcut Programlarla İlgili Eğitim Öğretim Hedefleri Kontrol Süreci
3.3.2.2. Mevcut Programların Etkinliğini Sistematik Olarak Araştırma Süreci
3.3.2.3. Mevcut Programlar İle Benzer Uluslararası Programları Karşılaştırma Süreci
3.3.2.4. Mevcut Programların Öğrenme Hedefleri Ve Mesleki Yeterlilikleri Kontrol Etme Ve Uyumlaştırma Süreci
3.3.2.5. Mevcut Programları Akredite Etme, Ettirme Ve Raporlama Süreci
3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.1. Her Program İçin Açılacak Dersleri Belirleme Süreci
3.4.1.2. Ders Açmak İçin Birim Ve Program  Koordinatörü Görev Süreci
3.4.1.3. ÖĞRENİCİ İşleri, Müfredat Geliştirme Birimi Ve Üst Yönetimin Görüş Ve Raporlarını Alma Ve Yorumlama Süreci
3.4.1.4. Gelecek Programlara Ait Aktive Edilecek Dersler Listesini Oluşturma Süreci
3.4.1.5. İçerik Planlaması Yapma Süreci
3.4.1.6. Mevcut İçeriklerin Kontrolünü Ve Devam Edebilirliğini Planlama Süreci
3.4.1.7. Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken İçeriklerin  Sağlanması Süreci
3.4.1.8. Soru Bankası İçin Gereken Veya Gelecek Sınav İçin Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken Soruların Sağlanması Süreci
3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.1. Ders İçerikleri Tasarımının Kontrolü Ve Denetimi Süreci
3.4.2.2. Mevcut Hazırlanmış Ve Hazırlanmamış Tüm İçeriklerin Denetimi Ve Raporlanması Süreci
3.4.2.3. Mevcut İçeriklerin Yeniden Değerlendirilmesi, Hazırlanması Veya Geliştirilmesi Süreci
3.4.2.4. Mevcut İçeriklerin Yayına Hazırlığının Onaylanması Süreci
3.4.2.5. Mevcut İçeriklerin Yayınlanması Süreci
3.4.2.6. Mevcut Yayınlanmış İçeriklerin Takibi Süreci

Görüşünüz