Müfredat Yönetim Süreci İş Analizleri

 

2.2.0.1. Program açma şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.1.1. Müfredat taslağı hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.2. Program dosyasının hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.3. Öğretim üyelerinin organizasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.4. Teknik ve bilişim altyapısının planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.5. Başvuru ve duyuruların yapılması iş analizi (YÖK'e başvuru)
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.6. İçerik standartlarının geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.7. En az 1 yıllık (2 dönemlik) kitap ders notu, slayt sunumu, görsel ve işitsel materyallerin sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.8. Haftalık ders materyali için en az 10 çoktan seçmeli soru sağlanma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.9. Birim koordinatörü, program koordinatörü görevlendirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.10. Birim koordinatörü, program koordinatörü görev tanımları iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.1.11 Rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu süreçlerinin takibi iş analizi
2.2.0.2. Müfredat geliştirme ve takip şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.2.1. Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedefleri kontrol iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.2. Mevcut programların etkinliğini sistematik olarak araştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.3. Mevcut programlar ile benzer uluslararası programları karşılaştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.4. Mevcut programların öğrenme hedefleri ve mesleki yeterlilikleri kontrol etme ve uyumlaştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.5.Mevcut programların ve derslerin mevcut sorularının program ve ders bilimsel komisyonları tarafından soru bankası standartlarına uygunluğunun denetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.6. Mevcut programları akredite etme, ettirme ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.7. Telif hesaplama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.8. İçeriklerin tasarıma gönderilmesi ve alınması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.9. İçerik tasarımı organizasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.10. Auzef standartlarına göre soru geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.11. Soruları temin etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.12. Soruların program bilim kurulları tarafından komisyona alınması onaylanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.13 Soru bankasına soru girme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.2.14 Özel soru ve sorunlar için alt komisyonlar kurma iş analizi
2.2.0.3. Dönem dersi açma şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.3.1. Her dönem açılacak dersleri belirleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.2. Ders açmak için birim başkanı, program başkanı ve koordinatörü görev iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.3. Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarını alma ve yorumlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.4. Gelecek döneme ait aktive edilecek dersler listesini oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.5. İçerik planlaması yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.6. Mevcut içeriklerin kontrolünü ve devam edebilirliğini planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.7. Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin  sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.3.8.Soru bankası için gereken veya gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken soruların sağlanması iş analizi
2.2.0.4. İçerik yayınlama şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.4.1. Ders içerikleri tasarımının kontrolü ve denetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.2. Mevcut tüm hazırlanmamış içeriklerin ve hazırlanmış içeriklerin denetim raporlanma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.3. Mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, hazırlanması veya geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.4. Mevcut içeriklerin yayına hazırlığının onaylanması, yayınlanması ve takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.5. Birim koordinatörü görev tanımı iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.6. Program koordinatörü görev tanımı iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.4.7. Program editörler kurulunun görev tanımı iş analizi
2.2.0.5. Bilgi belge yönetimi şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.5.1. Müfredatlar ve içeriklerle ilgili her türlü dokümantasyon standartları iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.5.2. Dokümanların toplanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.5.3. Dokümanların tasniflenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.5.4. Dokümanların arşivlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.5.5. Dokümanların analiz ve geliştirme raporlarının üretilmesi iş analizi
2.2.0.6. Redaksiyon Şubesi AUZEF-İŞ-2.2.0.6.1.Yazılı ve görsel materyallerin yayın standartlarına uygunluğu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.6.2. Redaksiyon standartlarının kullanım iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.6.3. Belirlenin standartların uygulanması ve E-içeriğin yayıma hazır hâle getirilmesi işi analizi
AUZEF-İŞ-2.2.0.6.4. Sınav sorularının redaksiyonu iş analizi

Görüşünüz