Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci
3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.1. Müfredat Taslağı Hazırlama Ve Geliştirme Süreci
3.1.1.2. Teknik Ve Bilişim Altyapısının Planlanması Süreci
3.1.1.3. İçerik Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.1.4. Program Koordinatörü Görev Tanımlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci
3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.1. Program Koordinatörü Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.2. Program Bilim Kurulu Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.3. İçerik Ve Öğretim Elemanları Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
3.1.2.4. Redaksiyon Standartlarının Kullanımı Süreci

Görüşünüz