Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci
3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.1. Her Program İçin Açılacak Dersleri Belirleme Süreci
3.4.1.2. Ders Açmak İçin Birim Ve Program  Koordinatörü Görev Süreci
3.4.1.3. ÖĞRENİCİ İşleri, Müfredat Geliştirme Birimi Ve Üst Yönetimin Görüş Ve Raporlarını Alma Ve Yorumlama Süreci
3.4.1.4. Gelecek Programlara Ait Aktive Edilecek Dersler Listesini Oluşturma Süreci
3.4.1.5. İçerik Planlaması Yapma Süreci
3.4.1.6. Mevcut İçeriklerin Kontrolünü Ve Devam Edebilirliğini Planlama Süreci
3.4.1.7. Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken İçeriklerin  Sağlanması Süreci
3.4.1.8. Soru Bankası İçin Gereken Veya Gelecek Sınav İçin Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken Soruların Sağlanması Süreci
3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.1. Ders İçerikleri Tasarımının Kontrolü Ve Denetimi Süreci
3.4.2.2. Mevcut Hazırlanmış Ve Hazırlanmamış Tüm İçeriklerin Denetimi Ve Raporlanması Süreci
3.4.2.3. Mevcut İçeriklerin Yeniden Değerlendirilmesi, Hazırlanması Veya Geliştirilmesi Süreci
3.4.2.4. Mevcut İçeriklerin Yayına Hazırlığının Onaylanması Süreci
3.4.2.5. Mevcut İçeriklerin Yayınlanması Süreci
3.4.2.6. Mevcut Yayınlanmış İçeriklerin Takibi Süreci

Görüşünüz