Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci
3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.1. Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yayın Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci
3.3.1.2. Belirlenen Standartların Uygulanması Ve E-İçeriğin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi İşi Analizi
3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.1. Mevcut Programlarla İlgili Eğitim Öğretim Hedefleri Kontrol Süreci
3.3.2.2. Mevcut Programların Etkinliğini Sistematik Olarak Araştırma Süreci
3.3.2.3. Mevcut Programlar İle Benzer Uluslararası Programları Karşılaştırma Süreci
3.3.2.4. Mevcut Programların Öğrenme Hedefleri Ve Mesleki Yeterlilikleri Kontrol Etme Ve Uyumlaştırma Süreci
3.3.2.5. Mevcut Programları Akredite Etme, Ettirme Ve Raporlama Süreci

Görüşünüz