2.2.3. Müfredat Analiz Bürosu
Süreç Adı: Müfredat Yönetim Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
2.2.3. Müfredat Analiz Bürosu
Büro Sorumlusu:
2.2.3.1. Redaksiyon Şubesi
Şube Sorumlusu : 
Şube Çalışanları:  
AUZEF-İŞ-2.2.3.1.1.Yazılı ve görsel materyallerin yayın standartlarına uygunluğunun denetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.3.1.2. Belirlenen standartların uygulanması ve e-içeriğin yayıma hazır hâle getirilmesi işi analizi
2.2.3.2. Müfredat İyileştirme Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı:  
 
AUZEF-İŞ-2.2.3.2.1. Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedefleri kontrol iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.3.2.2. Mevcut programların etkinliğini sistematik olarak araştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.3.2.3. Mevcut programlar ile benzer uluslararası programları karşılaştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.3.2.4. Mevcut programların öğrenme hedefleri ve mesleki yeterlilikleri kontrol etme ve uyumlaştırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.2.3.2.5. Mevcut programları akredite etme, ettirme ve raporlama iş analizi

Görüşünüz