Mevcut tüm sertifika programlarına öğrenci almanın tamamlanması

Mevcut içeriklerle tüm Kızılay personeli ve paydaşlarına verilecek sertifika eğitimlerinin planlanması
Planlanan eğitim kullanıcılarının tespiti ve organize edilmesi
LMS ve Kızılay portal sistemlerinin tüm web servis ve diğer yazılımlaral veri alışverişlerinin tamamlanması
Tüm entegrasyonların tamamlandığı ve çalıştığı onayının alınması

Görüşünüz