Mali Süreçler Bürosu
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
3.1.2. Mali Süreçler Bürosu 3.1.2.1 Gelir İdaresi Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.2.1.1. AUZEF bünyesinde yürütülen veya paydaş olduğu işlerle ilgili gelir ve giderlerin tutulması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.2. Gelir gider analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.3. Gelir ve gider sistemleri geliştirilmesi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.4. AUZEF bünyesinde veya paydaş olduğu alanlarda gelir artırıcı faaliyet ve alan analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.5. Yürütülen işlerde gelir ve kayıp analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.6. Gelirlerin ve gerçekleşmelerinin takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.7. Maliyet gelir ilişkilerinin tanımlanması ve raporlanması iş analizi
3.1.2.2. İnsan Kaynakları Ödemeleri (gider idaresi) Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.2.2.1. Döner sermaye performans hesaplama ve ek ödeme yönergesi uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.2. Ek ders ödeme yönergesi uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.3. Sınav uygulama ve ödeme yönergesini uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.4. Telif yönergesinin mali hükümlerini uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.5. Birimin mali paydaşlı diğer yönerge, usul ve esaslarının geliştirilmesi, uygulama birliği ve kurallara uygunluğunun denetimi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.6. İlgili alt birimlerden gelen dokümanlarının ödeme belgelerine dönüştürülmesi ve takibi iş analizi
3.1.2.3. Satınalma ve Genel Giderler (gider idaresi) Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.2.3.1 İlgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin satınalma işleminin gerçekleşmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.3.2. Mali hükümlere uygunluğunun kontrolü ve raporlanması ile ödeme evraklarının tamamlanarak ödemelerin yaptırılması iş analizi
3.1.2.4. Muayene Kabul (gider idaresi) Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.2.4.1. Satın alması yapılmış veya ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin muayene kabul ve denetim iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.4.2. Muayene kabullerin talep sorumluluğuna sahip kişilerin eşliğinde gerçekleştirilmesi ve raporlanması iş analizi
3.1.2.5. Bütçe Şubesi AUZEF-İŞ-3.1.2.5.1. Gelir ve gider bazlı bütçenin oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.2. Bütçe gerçekleşmesi, revizyonu ve takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.3. İSKOP, DMİS ve ilgili diğer kayıt sistemleri dâhilinde işletilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.4. Gelecek yıllara ait bütçelerin tahmin çalışmalarının planlanması, hazırlanması, onaylanmasının takibi ve raporlanması iş analizi

Görüşünüz