Kurumsal Gelişim Süreci
1. Kurumsal Gelişim Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.1. İç Ve Dış Çevre Analizi Yapma Süreci
1.1.1.2. İhtiyaç Ve İyileştirme Analizlerinin Tasarlanıp Uygulanması Süreci
1.1.1.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi Süreci
1.1.1.4. Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Süreci
1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.1. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileşme Kapsamında Yol Haritasının Geliştirilmesi Süreci
1.1.2.2. Kalite Ve Verimlilik Artırmaya Yönelik Mevcut Süreçlerin Planlanması Ve Tüm Dokümanlarının Hazırlanması/Geliştirmesi Süreci
1.1.2.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi, Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Süreci
1.1.2.4. “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Sistem Tasarımının Oluşturulması Süreci
1.1.2.5. Kalite Geliştirme İie İlgili Talimat Ve İşlerin İş Akış Diyagramlarının Ve Gant Chartlarının Yapılması Süreci
1.1.2.6. Tüm Süreçlerin İş Akış Diyagramlarının Oluşturulması Süreci
1.1.2.7. Süreç İyileştirme Planlarının Yapılması Süreci
1.1.2.8. Kalite Hedefleri Ve Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Durumunda Belirlenecek Yeni Hedefler İçin Ön Çalışma Yapılması Ve Raporlanması Süreci
1.1.2.9. Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Ve İyileşme Grafiğinin Yakalanmasına Yönelik Eylem Planı Hazırlanması Süreci
1.1.2.10. Hedefe Ulaşmayan Kpı Puanları İçin Raporlar Doğrultusunda Aylık Süreç Bazlı İyileştirme Ve Geliştirme Planlarının Hazırlanması Süreci
1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.1. İş Takip Sistemi Verilerinin Aylık Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.2. Aylık Kpı Performans Soru Setleri Verilerinin Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.3. Hizmet İçi Eğitim Anketlerinin Değerlendirilmesi Ve Raporlanması Süreci
1.1.3.4. Öğrenici Memnuniyeti Verilerinin Değerlendirmesi Süreci
1.1.3.5. Personel, Tedarikçi Vb. Memnuniyet Analizlerinin Yapılması Süreci
1.1.3.6. Bildirim Yönetim Sistemi Aylık Verilerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.7. “Performans Değerlendirme ”, “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Analizlerinin Yapılması Süreci
1.1.3.8. Süreclerin Girdi Ve Çıktıları İle Her Türlü Kaynak Ve Akışının Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.9. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileştirme Kapsamında Her Türlü Uygulama Sonuçlarının Düzenli Ölçümü Sonrası Değerlendirilmesi Süreci
1.1.3.10. Kongre, Fuar Vb. Organizasyonların Performans Analizinin Yapılması Süreci
1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.1. Kurum Kültürü Eğitimlerinin Program Tasarımının Yapılması Süreci
1.2.1.2. Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Süreci
1.2.1.3. Yapılacak Eğitimler İçin Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Hazırlıkların Yapılması Süreci
1.2.1.4. Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulanması, Organize Edilmesi Ve Kayıtlarının Tutulması Süreci
1.2.1.5. Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Süreci
1.2.1.6. Personel Oryantasyonunun Takibi Ve Tamamlanması Süreci
1.2.1.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Planlanması Ve Yapılması Süreci
1.2.1.8. Tüm Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması Süreci
1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.1. Aylık Kpı'ların Doldurması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.2. Hedefe Ulaşmayan Aylık Kpı Puanları İçin Sebep Sonuç Araştırması Yapılarak Rapor Hazırlanması Süreci
1.3.1.3. Kpı Değerlendirme Verilerinin Hazırlanması Ve Ar-Ge Sürecina Teslimi Süreci
1.3.1.4. Sistem Dokümanları İle İlgili Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci
1.3.1.5. Sistem Dokümanlarının Biçimsel Olarak Düzenlenmesi Süreci
1.3.1.6. Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Yayınlanması Ve Güncel Tutulması Süreci
1.3.1.7. Kalite Yönetim Sistemi Onaylı Dokümanlarının Dosyalanması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.8. Kalite Geliştirme Süreci Dosyalarının Sharepointte Arşivlenmesi Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.9. Kalite Geliştirme Sürecindeki Aylık Kpı Ve Diğer Geliştirme/Değerlendirme Raporlarının Yayınlanması Süreci

Görüşünüz