Kurum Kültürü Geliştirme Süreci
1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.1. Kurum Kültürü Eğitimlerinin Program Tasarımının Yapılması Süreci
1.2.1.2. Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Süreci
1.2.1.3. Yapılacak Eğitimler İçin Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Hazırlıkların Yapılması Süreci
1.2.1.4. Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulanması, Organize Edilmesi Ve Kayıtlarının Tutulması Süreci
1.2.1.5. Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Süreci
1.2.1.6. Personel Oryantasyonunun Takibi Ve Tamamlanması Süreci
1.2.1.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Planlanması Ve Yapılması Süreci
1.2.1.8. Tüm Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması Süreci

Görüşünüz