Kullanıcı Formları
SÜREÇ ADI KULLANICI FORMLARI
YÖNETİM AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Dekan)
 
 
 
 
 
 
KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ
AUZEF-FR-1.2-01 Doküman Listesi
AUZEF-FR-1.2-02 Doküman Talep ve Değişiklik Formu
AUZEF-FR-1.2-03 Kayıtlar Listesi 
AUZEF-FR-1.2-04 Dış Kaynaklı Doküman Listesi 
AUZEF-FR-1.2-05 Uygun Olmayan Hizmet Formu
AUZEF-FR-1.2-06 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu
AUZEF-FR-1.2-08 İç Tetkikçi Listesi
AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi 
AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Kalite Geliştirme Süreci)
AUZEF-FR-1.2-11 Süreç Performans Takip Tablosu
AUZEF-FR-1.2-12 İç Tetkik Planı
AUZEF-FR-1.2-13 İç Tetkik Raporu
AUZEF-FR-1.2-14 İç Tetkik Uygunsuzluk Raporu
AUZEF-FR-1.2-15 İş Analiz Künyesi Formu
 
 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ
AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Eğitim Öğretim Süreci)
AUZEF-FR-2.1-01 Zorunlu Staj Bildirm Formu
AUZEF-FR- 2.1-02 SGK İLİŞİK TAAHHÜTNAMESİ
AUZEF-FR- 2.1-03 STAJ DEFTERİ İÇ KAPAĞI
AUZEF-FR- 2.1-04 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
AUZEF-FR- 2.1-05 İş Yeri Bilgi Bankası 
AUZEF-FR- 2.1-06 Kayıt Dondurma Dilekçesi
AUZEF-FR- 2.1-07 Kayıt Sildirme Dilekçesi
AUZEF-FR- 2.1-08 Öğrenci Kimlik Kartı Bandrol  Tutanağı
AUZEF-FR- 2.1-09 Diploma Teslim Tutanağı
AUZEF-FR- 2.1-10 Diploma Yenileme Dilekçesi
AUZEF-FR- 2.1-11 Müfredat Dersleri Kontrol Formu
AUZEF-FR- 2.1-12 Aktive Edilecek Derslerin Kontrol Formu
AUZEF-FR- 2.1-13 Aktive Edilecek Derslerin Görevlendirme Kontrol Formu
AUZEF-FR-2.1-14 AUZED Hakem Değerlendirme Formu (İngilizce)
AUZEF-FR-2.1-15 AUZED Hakem Değerlendirme Formu (Türkçe)
AUZEF-FR-2.1-17 Ders Seçim Değişiklik Formu
AUZEF-FR-2.1-18 Canlı Ders Sistemleri Eğitim Katılım Formu
AUZEF-FR-2.1-19 Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Aylık Çalışma Raporu
AUZEF-FR-2.1-20 İptal Edilen Diploma Kağıdı Tespit ve Bildirim Tutanağı
AUZEF-FR-2.1-21 Mezuniyet Tetkik Tutanağı
AUZEF-FR-2.1-22 SMS Talep Formu
AUZEF-FR-2.1-23 Öğretim Elemanı Telafi Bildirimi Formu
MÜFREDAT YÖNETİM SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Müfredat Yönetim Süreci)
AUZEF-FR-2.2-01 AUZEF Ders İçeriği Kontrol Formu 
AUZEF-FR-2.2-02 Redaksiyon Takip Çizelgesi 
AUZEF-FR-2.2-03 AUZEF Ders İçeriği Sorun Tespit Formu 
AUZEF-FR-2.2-04 Sınav Soruları Uygunluk Formu 
AUZEF-FR-2.2-05 Ders İçeriklerinin Hazırlanması ve Yayınlanması Takvimi 
AUZEF-FR-2.2-06 Programı Açılması ve Öğrenci AlınmasıTeklif Formu ( Lisans-Önlisans)
AUZEF-FR-2.2-07 Öğretim Elemanları Listesi ( Lisans-Önlisans)
AUZEF-FR-2.2-08 Laboratuvar Ekipman Listesi 
AUZEF-FR-2.2-09 Müfredat Formu 
AUZEF-FR-2.2-10 Özgeçmiş Formu ( Lisans-Önlisans)
AUZEF-FR-2.2-11 Ders Açma Teklif Formu
AUZEF-FR-2.2-12 Ders İzlence Formu
AUZEF-FR-2.2-13 Ders Kaldırma Teklif Formu
AUZEF-FR-2.2-14 Müfredat Ders Listesi Formu
AUZEF-FR-2.2-15 İntibak Formu
AUZEF-FR-2.2-16 Program Ders Materyali Gerçekleştirme Görevli Öneri Formu
AUZEF-FR-2.2-17 Program Üyeleri Analiz Çizelgesi
AUZEF-FR-2.2-18 Hedef Takip Formu
AUZEF-FR-2.2-19 Materyal Sayfa ve Süre Bilgileri Çizelgesi Formu
AUZEF-FR-2.2-20 Meslek Grupları Beklentileri Anketi
AUZEF-FR-2.2-21 MESLEKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME ANKETİ
AUZEF-FR-2.2-22 MESLEKİ YETERLİLİK KRİTERLERİ FORMU
AUZEF-FR-2.2-23 Müfredat Geliştirme ve Takip Raporu
AUZEF-FR-2.2-24 Müfredat ve İçerik Etkinliği Sorunları Formu
AUZEF-FR-2.2-25 PROGRAM BİLGİLERİ FORMU
AUZEF-FR-2.2-26 PROGRAM ETKİNLİK BİLGİLERİ FORMU
AUZEF-FR-2.2-27 Program Öğrenci Etklinliği Sorunları Formu
AUZEF-FR-2.2-28 ULUSAL PROGRAM NORMLARI KARŞILAŞTIRMA FORMU
AUZEF-FR-2.2-29 ULUSLARARASI PROGRAM NORMLARI KARŞILAŞTIRMA FORMU
AUZEF-FR-2.2-30 Ders Takip Çizelgesi Formu
AUZEF-FR-2.2-31 Ders Materyali Hazırlama Mutabakat Formu
AUZEF-FR-2.2-32 AUZEF Ders Kitabı Kontrol Formu
AUZEF-FR-2.2-33 MATERYAL TAKİP FORMU
AUZEF-FR-2.2-35 SINAV SORULARI KONTROL FORMU
AUZEF-FR-2.2-36 PPT SUNULARI KONTROL FORMU
AUZEF-FR-2.2-37 AUZEF PROGRAMLARI DERS MATERYALLERİ HAZIRLAMA İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖREVLENDİRME DİLEKÇESİ
AUZEF-FR-2.2-38 Bilim Alanı Uzmanlığı Gorevlendirme Dilekçesi
AUZEF-FR-2.2-39 Birim Koordinatörü Görevlendirme Dilekçesi
AUZEF-FR-2.2-40 Program Koordinatorluk Gorevlendirme Dilekcesi
AUZEF-FR-2.2-41 Soru Yaşam Döngüsü Takibi Formu
AUZEF-FR-2.2-42 Mevcut Bölümlere Lisans Önlisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütleri Ve Başvuru Formu
AUZEF-FR-2.2-43 Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu
AUZEF-FR-2.2-44 Teknik ve Bilişim Altyapısının Planlanması Formu
AUZEF-FR-2.2-45 PPT Sunuları Teslim Alma Formu
AUZEF-FR-2.2-46 Soru Teslim Alma Formu
AUZEF-FR-2.2-47 Ders Kitabı Teslim Alma Formu
AUZEF-FR-2.2-48 Sınav Soruları Ek Bilgi Formu
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi (Ölçme Değerlendirme Süreci)
AUZEF-FR-2.3-01 BİNA SINAV KUTULARI TESLİM TUTANAĞI 
AUZEF-FR-2.3-02 YILLIK SINAV TAKVİMİ
AUZEF-FR-2.3-03 ONLİNE SINAVLAR TAKVİMİ
AUZEF-FR-2.3-04 ELEKTRONİK SINAVLAR KONTROL FORMU
AUZEF-FR-2.3-05 ÖĞRENCİ OPTİK FORMU
AUZEF-FR-2.3-06 OTURUM LİSTESİ OLUŞTURMA FORMU
AUZEF-FR-2.3-07 KİTAPÇIK ÖN YÜZ İÇERİK FORMU
AUZEF-FR-2.3-08 KİTAPÇIK BASIM KONTROL FORMU
AUZEF-FR-2.3-09 Sınav Günü Sınav Uygulaması Dış Değerlendirme Formu
İÇERİK TASARIM SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( İçerik Tasarım Süreci)
AUZEF-FR-2.4-01 İhtiyaç Tespit ve Temin Formu
AUZEF-FR-2.4-02 İş Planı Formu
AUZEF-FR-2.4-03 İş-İletişim Formu
AUZEF-FR-2.4-04 Proje Sonu Değerlendirme Formu
AUZEF-FR-2.4-05 Risk Analizi Formu
AUZEF-FR-2.4-06 Senaryo Taslağı Formu
AUZEF-FR-2.4-07 Senaryo Taslağı Formu-Ek
AUZEF-FR-2.4-08 Senaryo Onay Formu
AUZEF-FR-2.4-09 Kalite Kontrol Listesi Formu
AUZEF-FR-2.4-10 Fikir Taslagi Formu
AUZEF-FR-2.4-11 Metin Yazım Formu
AUZEF-FR-2.4-12 Storyboard Formu
AUZEF-FR-2.4-13 İçerik Yazılım Şubesi Klasör Yapısı Formu
AUZEF-FR-2.4-14 Yazılım Uygulanabilirlik Formu
AUZEF-FR-2.4-15 İçerik Yayınlama Test ve Onay Formu
AUZEF-FR-2.4-16 İnteraktif Olmayan İçeriklerin Kontrolü Formu
AUZEF-FR-2.4-17 Yayın Öncesi İçerik Kalite Kontrol Formu
AUZEF-FR-2.4-18 Dış Projeler Kayıt Formu
AUZEF-FR-2.4-19 Faz-1 Is-Iletisim Plani Formu 
AUZEF-FR-2.4-20 Faz-1 Ders Üretim Önceligi Kriterleri 
AUZEF-FR-2.4-21 AUZEF PPT Sunum Formu 
AUZEF-FR-2.4-22 Faz-1 Ders Listesi 
AUZEF-FR-2.4-23 Faz-1 Is Akis Semasi 
AUZEF-FR-2.4-24 Faz-2 Ders Listesi 
AUZEF-FR-2.4-25 Faz-3 Ders Listesi 
AUZEF-FR-2.4-26 Erişilebilirlik Değerlendirmesi Kontrol Listesi 
BİLİŞİM HİZMETLERİ SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Bilişim Hizmetleri Süreci)
AUZEF-FR-2.5-01 Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu
AUZEF-FR-2.5-02 Bilişim Hizmetleri Problem Analiz ve Takip Formu 
SES ve GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi (Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci)
AUZEF-FR-2.6-01 Hizmet Talep Formu
AUZEF-FR-2.6-02 Çekim Formu 
AUZEF-FR-2.6-03 Ders Çekim Yedekleme Formu 
AUZEF-FR-2.6-04 Günlük Ders Çekim Formu
AUZEF-FR-2.6-05 Metin Hata Formu 
AUZEF-FR-2.6-06 Ses ve Görüntü Hizmetleri Malzeme ve Aylık Periyodik Kalibrasyon, Bakım ve Onarım Listesi 
AUZEF-FR-2-6-07 Stüdyo Kontrol Formu
AUZEF-FR-2.6-08 Çekimi Gerçekleştirilemeyen Ders Formu
GENEL İDARİ HİZMETLER SÜRECİ AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Genel İdari Hizmetler Süreci)
AUZEF-FR- 3.1-01 657 İZİN FORMU
AUZEF-FR- 3.1-02 HİZMET ALIMI PERSONEL İZİN FORMU
AUZEF-FR- 3.1-03 GÜNLÜK TEMİZLİK TAKİP FORMU
AUZEF-FR- 3.1-04 HARCAMA TALİMATI FORMU
AUZEF-FR- 3.1-05 MALZEME TALEP FORMU
AUZEF-FR- 3.1-06 Satın Alma Talep Formu
AUZEF-FR- 3.1-07 YILLIK TAŞINIR MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA FORMU
AUZEF-FR- 3.1-08 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
AUZEF-FR- 3.1-09 PERSONEL GÖRÜŞ VE ÖNERİ ANKET FORMU
AUZEF-FR- 3.1-10 ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
AUZEF-FR- 3.1-11 ULAŞTIRMA VE TAKİP FORMU
AUZEF-FR- 3.1-12 WC TEMİZLİK FORMU
AUZEF-FR- 3.1-13 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU
AUZEF-FR- 3.1-14 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU
AUZEF-FR- 3.1-15 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU
AUZEF-FR- 3.1-16 SOSYAL ETKİNLİK DEĞRLENDİRME ANKETİ FORMU
AUZEF-FR- 3.1-17 DİSİPLİN SORUŞTURMA FORMU VE EKLERİ
AUZEF-FR- 3.1-18 EK DERS BORDRO FORMLARI
AUZEF-FR- 3.1-19 EK ÖDEME BORDROSU FORMLARI
AUZEF-FR- 3.1-20 SINAV ÖDEMESİ BORDRO FORMU
AUZEF-FR- 3.1-21 ÖDEME BELGELERİ ZİMMET FORMU
AUZEF-FR-3.1-22 BÜTÇE ÖDENEK CETVELİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-23 DÖNER SERMAYE GELİR-GİDER FORMU
AUZEF-FR-3.1-24 DÖNER SERMAYE GİDER BÜTÇESİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-25 DÖNER SERMAYE GELİR BÜTÇESİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-26 DÖNER SERMAYE GELİR BÜTÇE FİŞİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-27 DÖNER SERMAYE GİDER BÜTÇE FİŞİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-28 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ FORMU
AUZEF-FR-3.1-29 İZİN FORMU (İ.Ü.REKTÖRLÜK SOSYAL TESİSLERE BAĞLI İŞÇİLERİ İÇİN)
AUZEF-FR-3.1-30 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
AUZEF-FR-3.1-31 AUZEF Eğitim Kalite Kontrol Formu
AUZEF-FR-3.1-32 Eğitim Değerlendirme Formu
AUZEF-FR-3.1-33 Eğitim Yeri Belirleme Formu
AUZEF-FR-3.1-34 Eğitim Talep Formu
AUZEF-FR-3.1-35 Eğitim Görev Listesi
AUZEF-FR-3.1-36 Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı Tasarımı
AUZEF-FR-3.1-37 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
AUZEF-FR-3.1-38 Aday Memur Eğitimi Değerlendirme Formu