KPI Sunumları

KPI- Ocak 2014 Raporu

KPI-Mart 2014 Raporu

KPI - Nisan 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Mayıs 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Haziran 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Temmuz 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Ağustos 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Eylül 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI - Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Raporu ( 0 Dahil)

KPI- Ekim 2014 Raporu (0 dahil)

KPI-Kasım 2014 raporu - 0 dahil

KPI-Aralık 2014 raporu - 0 dahil

KPI-Ekim-Kasım-Aralık 2014-0 dahil

KPI-Ocak 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Şubat 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Mart 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Ocak-Şubat-Mart 2015-0 Dahil

KPI-Nisan 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Mayıs 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Haziran 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Temmuz 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Ağustos 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Eylül 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Ekim 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Kasım 2015 raporu - 0 dahil

KPI-Aralık 2015 raporu - 0 dahil

Görüşünüz