Kızılay akademi süreçlerinin temel standartlarının tamamlanması ve idare personeline eğitimlerinin verilmesi

Hazırlanan standartların devreye alınması ve siteye yüklenmesi
Kızılay bünyesinde bu standartların tanıtım ve PR çalışmalarının yapılması

Görüşünüz