Kızılay akademi süreçlerinin ileri ve detay standartlarının tamamlanması ve idare personeline eğitimlerinin verilmesi ile kurumsal sistem izleme ve KPI sisteminin kurulması ve ilgili ay raporunun sunulması

Proje ortalarında KPI çalışmalarına başlanması
Aktivite, ilkde değer haritalarının ve ölçeklerinin geliştirilmesi
Aylık KPI çıkarımlarının yapılmaıs
Bildirim ve süreç performanslarının geliştirilmesi
3600 Sisteminin kurulup çalıştırılması

Görüşünüz