Kızılay akademi süreçlerinde senaryo tasarlama, içerik geliştirme ve yayınlama eğitimlerinin verilmesi

Senaryo eğitimlerinin tamamlanması için çalıştaylar
İçerik geliştirme eğitimlerinin tamamlanması için çalıştaylar
Yayınlama eğitimlerinin tamamlanması için çalıştaylar
Bu konularda hizmet alımı için standartlar ve şartname çalışmaları yapılacak

Görüşünüz