Kalite ve ADEK İş Analizleri
1.2.0.1. ARGE Şubesi 1.2.1.1.1 Temel Değerler, Stratejiler, Hedefler, Amaçlar Belirleme İş Analizi
1.2.1.1.2 Kalite Politikası, İç ve Dış Çevre Analizi İş Analizi
1.2.1.1.3 Makro Sistem Teorisi, Süreçlerin Planlanması, Yapısı, Kapsamı, Sorumlulukları İle İlgili Standartların Geliştirilmesi İş Analizi
1.2.1.1.4 Süreç Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Yeterliliklerinin Tanımlanması İş Analizi
1.2.1.1.5 Sürecin İnsan Kaynağı, Taşınır Kaynak, Taşınmaz Kaynak Planlamaları İş Analizi
1.2.1.1.6. Süreçlerin İş ve Akış Diyagramlarının Oluşturulması İş Analizi
1.2.1.1.7 Sürecin Girdi ve Çıktıları İle Her Türlü Kaynak ve Akışın Analizi İş Analizi
1.2.1.1.8 İyileştirme Planlarının Yapılması İş Analizi
1.2.1.1.9 İlgili Eğitim ve Uygulama Planlarını Yapılması İş Analizi
1.2.1.1.10 Aylık KPI Ölçme Değerlendirme Soru Setlerinin Tasarlanması İş Analizi
1.2.1.1.11 6 Aylık veya Kurumsal Ortalamada Hedeflere Ulaşma Durumunda Yeni Hedeflerin Belirlenmesi İş Analizi
1.2.1.1.12 İhtiyaç ve İyileştirme Analizlerinin Tasarlanıp Uygulanması ve 6 Aylık Kurumsal İyileşme Grafiğinin Yakalanması İş Analizi
1.2.0.2.Hizmet İçi Eğitim Şubesi 1.2.0.2.1. Eğitimlerin Program Tasarımının Yapılması İş Analizi
1.2.0.2.2. Personelin Eğitim İhtiyaçlarının ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Belirlenmesi İş Analizi
1.2.0.2.3. Eğitimlerin Uygulanması, Organize edilmesi ve Kayıtlarının Tutulması İş Analizi
1.2.0.2.4. Eğitim Süreci Sonuç Değerlendirmesi İş Analizi
1.2.0.2.5. Kurum İçi Personel Görev Bilgilendirme Oryantasyonu İş Analizi
1.2.0.2.6. Ar-Ge Bürosu'nun Eğitim Taleplerinin Belirlenmesi İş Analizi
1.2.0.2.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Belirlenmesi İş Analizi
1.2.0.3. Değerlendirme ve Dokümantasyon Şubesi 1.2.0.3.1. AUZEF Aylık KPI Doldurma iş analizi
1.2.0.3.2. KPI Analiz ve Gelistirme İş Analizi
1.2.0.3.3 AUZEF Doküman Takip İş Analizi
1.2.0.3.4 AUZEF Dokümanlarla ilgili gelen taleplerin değerlendirilmesi düzenlenmesi iş analizi
1.2.0.3.5 KPI Raporlarının hazırlanması ve AR-GE Bürosuna teslimi iş analizi

Görüşünüz