Kalite Geliştirme Süreci

AUZEF-GT-07 Kalite Geliştirme Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-08 Kalite Geliştirme Süreç Asistanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-09 Kalite Geliştirme Sekreteri Görev tanımları

AUZEF-GT-10 Ar-Ge Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-11 Veri Analiz Uzmanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-12 Hizmet İçi Eğitim Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-13 Şube Çalışanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-14 Değerlendirme ve Dokümantasyon Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-132 Ar-Ge Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-133 Hizmet İçi Eğitim Büro Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-134 Değerlendirme ve Dokümantasyon Büro Sorumlusu Görev Tanımı

 

Görüşünüz