İş Analizi Yazımı

AUZEF Kalite Sistem tasarımı için yapılan iş analizi yöntemi özgün bir model olup ekibimizce tasarlanmıştır. Bu kapsamda prosedürlere dayalı iş basamakları belirlenmiş ve talimat bölümlerine ayrılmıştıt. Talimatların standardizasyonu ve sistem uyumu açısından talimat tabanlı iş analizi sistemi uygulanmaktasır. İş Analizlerimizi incelemek için lütfen TIKLAYINIZ. Tüm iş analizlerimizi inceleyip bizlere görüş vermeniz yolumuzu aydınlatacak ve fayda doğuracaktır.

Görüşünüz