İnsan Kaynakları Bürosu
BÜRO ADI  ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
3.1.3 İnsan Kaynakları Bürosu
 

3.1.3.1. İnsan kaynakları yönetimi şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.1.1. İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışma  iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.2. Planlama, organize etme, norm kadro oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.3. Yetkinlik değerlendirme ve iş analizleri yapma  iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.4. Görev, yetki sorumluluk ilişkilerini kontrol etme ve geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.5. İş yükü ve iş gücü analizleri yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.6. Fonksiyonel tespit ve planlamalar yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.7. İnsan kaynakları alanında her türlü özlük, mali, idari, akademik, sosyal ve hizmet içi eğitimlerin iç ve dış paydaşlarla planlamasının yapılması iş analizi
3.1.3.2. İzinler şubesi AUZEF-İŞ- 3.1.3.2.1 Birim çatısı altında çalışan tüm personelin izin planlarının takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.2.2. İzinlerini ve yasal haklarının planlanıp kullandırılması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.2.3. Personel izin kaydı ve gerekli birimlere bildirilmesi iş analizi
3.1.3.3.Kademe terfi; maaş ve ödemeler şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.3.1. Tüm personelin kadro, derece, terfi takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.3.2. Maaş ve ödemeler düzenlemesini yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.3.3. Gerekli kayıt ve evrakları düzenleyip mali birimlere iletme iş analizi
3.1.3.4. Disiplin, atama ve görevlendirmeler şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.4.1. Tüm personelin görevlendirme ve atama takip iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.2. Kalite denetim ve iş analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.3. Disiplin işlemleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.4. Atama ve disiplin işlemleri bildirim iş analizi
3.1.3.5. Hizmet alımları, muayene kabul, kalite denetim ve ihtiyaç planlama şubesi  AUZEF-İŞ-3.1.3.5.1. Tüm personelin iş-görev yetkinlik analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.2. Eğitim ihtiyaçları analiz ve eğitim planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.3. Muayene kabul ve denetim kriterleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.4. Denetim ve raporlama iş analizi
3.1.3.6.Sosyal faaliyetler şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.6.1. Tüm personel ve öğrencilere ilişkin sosyal faaliyet ve aktivitelerin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.6.2.Sosyal faaliyetlerin duyurulması ve geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.6.3. Sosyal faaliyetlerin memnuniyet ve talep analizleri iş analizi
3.1.3.7. Performans ve norm kadro şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.7.1. Birimin insan kaynakları alanında performans değerlendirmeleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.2. İş yükü ve fonksiyonel iş analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.3. Dönemlik analizlerin yapılıp raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.4. Norm kadro cetvellerinin sürekli takip ve geliştirilmesi iş analizi
3.1.3.8. Maaş ve tüm ek ödemeler şubesi AUZEF-İŞ-3.1.3.8.1. Tüm personelin maaş, özlük hakkı, yolluk, yevmiye, ek ödeme, sınav ödemesi, ek görev, mesai ve benzeri tüm ödemelerin sürekli takip iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.8.2. Analiz, kayıt ve mali birimlerce talep edilen prosedürlerin tamamlanması iş analizi

Görüşünüz