İçerik Tasarım Süreci Standartları
AUZEF İçerik tasarım ekibi görev ve çalışma standartları
AUZEF Senaryo standartları
AUZEF Ders anlatım standartları
AUZEF Dil, anlatım, gramer yayın standartları
AUZEF Eğitim öğretim materyali standartları
AUZEF İçerik geliştirme ve teknik gereksinim standartları

Görüşünüz