İçerik Tasarım Süreçleri İş Analizleri
2.4.0.1 Koordinasyon Şubesi 2.4.0.1.1 İş İhtiyaçlarını Belirleme ve Temin Etme İş Analizi
2.4.0.1.2 İş Akış Planını Hazırlama İş Analizi
2.4.0.1.3 İş Zaman Planını Hazırlama İş Analizi
2.4.0.1.4 İş İletişim Planını Hazırlama İş Analizi
2.4.0.1.5 Şube Toplantılarını Organize Etme İş Analizi
2.4.0.1.6 Personel Performanslarını Değerlendirme İş Analizi
2.4.0.1.7 Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama İş Analizi
 
2.4.0.2 Öğretim Tasarımı Şubesi 2.4.0.2.1 Yazılı Materyallerin Temin Edilmesi İş Analizi
2.4.0.2.2 Zihin Haritasının Hazırlanma İş Analizi
2.4.0.2.3 Öğretim Yönteminin Belirlenmesi İş Analizi
2.4.0.2.4 Senaryo Hazırlama İş Analizi
2.4.0.2.5 Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması İş Analizi
2.4.0.2.6 Senaryo Onaylatma İş Analizi
2.4.0.2.7 Öğrenme Verilerinin Analizi İş Analizi
2.4.0.2.8 Kalite Kontrol Listesi Hazırlama ve Uygulama İş Analizi
2.4.1.1 Faz 1 Şubesi 2.4.1.1.1 Ders Üretim Planının Hazırlanması İş Analizi
2.4.1.1.2 PPT Sunu Dizgisi Hazırlama İş Analizi
2.4.1.1.3 Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama İş Analizi
2.4.1.1.4 Şubeler Arası İletişimi Koordine Etme İş Analizi
2.4.1.1.5 Şubeler Arası İş Trafiğini Koordine Etme İş Analizi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.2 Faz 2-3 Şubesi 2.4.1.2.1 Derslerin Seçilmesi İş Analizi
2.4.1.2.2 Ders Üretim Planının Hazırlanması İş Analizi
2.4.1.2.3 Şubeler Arası İletişimi Koordine Etme İş Analizi
2.4.1.2.4 Şubeler Arası İş Trafiğini Koordine Etme İş Analizi
2.4.0.3 Grafik Tasarım Şubesi 2.4.0.3.1 Yaratıcı Fikir Çalışması İş Analizi
2.4.0.3.2 Yaratıcı Metin Yazımı İş Analizi
2.4.0.3.3 Storyboard/ Eskiz Hazırlama İş Analizi
2.4.0.3.4 Tasarım Rehberi Hazırlama İş Analizi
2.4.0.3.5 Grafik Tasarım ve İllüstrasyon Hazırlama İş Analizi
2.4.0.3.6 Animasyon Hazırlama İş Analizi
2.4.0.3.7 Arayüz Tasarımı Hazırlama İş Analizi
2.4.0.3.8 Dijital Yayın Hazırlama İş Analizi
2.4.0.4 İçerik Yazılım Şubesi 2.4.0.4.1 Yazılımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması İş Analizi
2.4.0.4.2 Web Uygulaması Geliştirme İş Analizi
2.4.0.4.3 Mobil Uygulama Geliştirme İş Analizi
2.4.0.4.4 Multimedya Uygulaması Geliştirme İş Analizi
2.4.0.4.5 İnteraktif Uygulama Geliştirme İş Analizi
 
 
 
2.4.0.5 Kullanıcı Deneyimi Şubesi 2.4.0.5.1. Proje Dosyası Oluşturma İş Analizi
2.4.0.5.2. Hedef kitle araştırması iş analizi
2.4.0.5.3. etkileşim tasarımı çalışması iş analizi
2.4.0.5.4. Erişilebilirlik değerlendirmesi iş analizi
2.4.0.5.5. Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik değerlendirmesi iş analizi
2.4.0.5.6. Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik raporu hazırlama iş analizi
 
 
2.4.0.6 Test ve Yayın Şubesi 2.4.0.6.1 Materyallerin simülasyonunun ve testinin yapılması iş analizi
2.4.0.6.2 materyal simülasyon ve test raporu hazırlama iş analizi
2.4.0.6.3 materyallerin yayınlanması iş analizi
2.4.0.6.4 materyallerin arşivlenmesi iş analizi
 
 
 
 

Görüşünüz