İçerik Geliştirme Süreci Formları
SÜREÇ ADI FORM veya CETVEL ADI
GENEL SÜREÇLER  Değişiklik talep formu
İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİ Ders Seçme Kontrol Listesi
Ders Materyali İhtiyaç Belirleme Formu
İçerik Teknik Gereksinim Formu
Dijital Kaynak Listesi
İçerik Tasarım İş Akış Şeması
İçerik Tasarım Ekibi Hiyerarşik Çalıişma Şeması
Proje Görevlendirme Formu
Senaryo Taslağı Formu-Ek
 
Senaryo Taslağı Formu
İçerik Ekibi Görevlendirme Kontrol Listesi
Senaryo Onay Formu
Senaryo Rapor Formu
İş Takip Çizelgesi
Performans Değerlendirme Formu
 
 
İçerik Kalite Kontrol Listesi
İçerik Test ve Onay Listesi
 İnteraktif İçerik Arşiv Formu
İçerik Yayınlama Kontrol Listesi

Görüşünüz