Görev Tanımları
SÜREÇ ADI GÖREV TANIMI
KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ  AUZEF-GT-07 Kalite Geliştirme Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-08 Kalite Geliştirme Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-09 Kalite Geliştirme Sekreteri Görev tanımları
 AUZEF-GT-10 Ar-Ge Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-11 Veri Analiz Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-12 Hizmet İçi Eğitim Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-13 Şube Çalışanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-14 Değerlendirme ve Dokümantasyon Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-132 Ar-Ge Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-133 Hizmet İçi Eğitim Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-134 Değerlendirme ve Dokümantasyon Büro Sorumlusu Görev Tanımı
EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ  AUZEF-GT-15 Eğitim Öğretim Süreç Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-16 Eğitim Öğretim Süreç Asistanı Tanımı
 AUZEF-GT-17 Öğrenci Bilgilendirme Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-18 Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Tanımı
 AUZEF-GT-19 Dönem Derslerin İlanı Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-20 Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Takip Analiz Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-21 Ders Seçimi ve Yürütülmesi Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-22 Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-23 Canlı Ders Destek Asistanı Tanımı
 AUZEF-GT-24 Kayıt Dondurma ve Sildirme Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-25 Diploma, Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-26 Stajlar, Organizasyon ve Takip Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-27 Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-28 Çözüm Destek Çalışanı
 AUZEF-GT-29 Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-30 AUZEF Temsilcilikleri Şube Sorumlusu Tanımı
 AUZEF-GT-31 Mobil Hizmetler Şube Sorumlusu Tanımı
MÜFREDAT YÖNETİM SÜRECİ  AUZEF-GT-32 Müfredat Yönetimi Süreç Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-33 Müfredat Yönetimi Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-34 Program Açma Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-35 Müfredat Geliştirme ve Takip Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-36 Dönem Dersi Açma Şubesi Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-37 İçerik Yayınlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-38 Bilgi Belge Yönetimi Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-39 Bilgi ve Belge Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-40 Redaksiyon Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-41 Redaktör Görev Tanımı
 AUZEF-GT-42 Birim Koordinatörü Görev Tanımı
 AUZEF-GT-43 Program Koordinatörü Görev Tanımı
 AUZEF-GT-44 Bilim Alan Uzmanı Üyeleri Görev Tanımı
 AUZEF-GT-45 Program Ders Akademik Görevlisi Görev Tanımı
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ  AUZEF-GT-92 Ölçme Değerlendirme Süreç Sorumlusu
 AUZEF-GT-93 Ölçme Değerlendirme Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-94 Sınavlar Planlama Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-95 Sınavlar Organizasyon Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-96 Sınavlar Çözüm Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-97 Sınavlar Soru Bankası Kurma ve Geliştirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-98 Sınav Hazırlık Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-99 Sınavlar Uygulama Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-100 Kitapçık Hazırlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-101 Kitapçık Basım Şube Sorumlusu Görev Tanımı
AUZEF-GT-102 Sınav Yerleşim ve Görevlendirmeleri Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-103 Sınav Gerçekleştirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-104 Sınavlar Değerlendirme Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-105 Sınav Değerlendirme ve Yayınlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-106 Sınav Ödemeleri Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-107 Sınavlar Sonrası Sistem Analizi Şube Sorumlusu Görev Tanımı
İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİ  AUZEF-GT-46 İçerik Tasarım Süreç Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-47 İçerik Tasarım Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-48 Koordinasyon Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-49 Öğretim Tasarımı Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-50 Eğitim Teknoloğu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-51 E-İçerik Üretim Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-52 Faz 1 Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-53 Grafik Tasarım Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-54 Faz 2-3 Şube Sorumlusu görev Tanımı
 AUZEF-GT-55 Eğitsel Yazılım Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-56 Sanat Yönetmeni Görev Tanımı
 AUZEF-GT-57 İllüstratör Görev Tanımı
 AUZEF-GT-58 İnteraktif Medya Tasarım Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-59 Grafik Tasarım Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-60 3D Animasyon Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-61 İçerik Yazılım Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-62 Kullanıcı Deneyimi Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-63 Test ve Yayın Şube Sorumlusu Görev Tanımı
SES ve GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ SÜRECİ  AUZEF-GT-74 Ses ve Görüntülü Hizmetler Süreç Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-75 Ses ve Grüntülü Hizmetler Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-76 Senaryosuz Hizmetler Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-77 Senaryosuz Hizmetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-78 Yönetmen Görev Tanımı
 AUZEF-GT-79 Yönetmen Yardımcısı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-80 Yapım Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-81 Kameraman Görev Tanımı
 AUZEF-GT-82 Webcast Yayınlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-83 Webcast Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-84 Webcast Operatörü Görev Tanımı
 AUZEF-GT-85 Senaryolu Hizmetler Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-86 Senaryolu Hizmetlerde Ses ve Görüntü Hizmetleri Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-87 Kurgu - Montaj Operatörü Görev Tanımı
 AUZEF-GT-88 Uzman Grafik Tasarımcı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-89 Teknik Sorumlu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-90 Işık Operatörü Görev Tanımı
 AUZEF-GT-91 Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Şube Sorumlusu Görev Tanımı
BİLİŞİM HİZMETLERİ SÜRECİ  AUZEF-GT-64 Bilişim Hizmetleri Süreç Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-65 Bilişim Hizmetleri Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-66 Koordinasyon Şube Sorumlusu Görev Taanımı
 AUZEF-GT-67 Sistem Yönetim Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-68 Sharepoint Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-69 Yazılım Geliştirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-70 Yazılım Uzmanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-71 Web ve İnteraktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-72 Web Grafik Uzmanı Görev tanımı
 AUZEF-GT-73 Paket Programlar Yönetim Şube Sorumlusu Görev Tanımı
GENEL İDARİ HİZMETLER SÜRECİ  AUZEF-GT-108 Genel İdari Hizmetler Süreç Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-109 Genel İdari Hizmetler Süreç Asistanı Görev Tanımı
 AUZEF-GT-110 Yazışmalar Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-111 Akademik Ve İdari Yazışmalar Şube Sorumlusu
 AUZEF-GT-112 Mali Süreçler Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-113 Gelir İdaresi Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-114 İnsan Kaynakları Ödemeleri Şube Sorumlusu
 AUZEF-GT-115 Satın Alma ve Genel Giderler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-116 Muayene Kabul Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-117 Bütçe Şube Sorumlusu Görev Tanımları
 AUZEF-GT-118 İnsan Kaynakları Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-119 İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-120 Izinler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-121 Kademe Terfi, Maaş ve Ödemeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-122 Disiplin, Atama ve Görevlendirmeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-123 Hizmet Alımları, Muayene Kabul, Kalite Denetim ve İhtiyaç Planlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-124 Sosyal Faaliyetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-125 Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-126 Maaş ve Tüm Ek Ödemeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-127 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Büro Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-128 Ortak Hizmetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı
 AUZEF-GT-129 Hizmetli Görev Tanımı
 AUZEF-GT-130 Şoför Görev Tanımı
 AUZEF-GT-131 Taşınır Mal Şube Sorumlusu Görev Tanımı

Görüşünüz