Genel İdari Hizmetler Süreci Görev Tanımı

AUZEF-GT-13 Şube Çalışanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-108 Genel İdari Hizmetler Süreç Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-109 Genel İdari Hizmetler Süreç Asistanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-110 Yazışmalar Büro Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-111 Akademik Ve İdari Yazışmalar Şube Sorumlusu

AUZEF-GT-112 Mali Süreçler Büro Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-113 Gelir İdaresi Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-114 İnsan Kaynakları Ödemeleri Şube Görev Tanımı Sorumlusu

AUZEF-GT-115 Satın Alma ve Genel Giderler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-116 Muayene Kabul Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-117 Bütçe Şube Sorumlusu Görev Tanımları

AUZEF-GT-118 İnsan Kaynakları Büro Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-119 İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-120 Izinler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-121 Kademe Terfi, Maaş ve Ödemeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-122 Disiplin, Atama ve Görevlendirmeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-123 Hizmet Alımları, Muayene Kabul, Kalite Denetim ve İhtiyaç Planlama Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-124 Sosyal Faaliyetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-125 Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-126 Maaş ve Tüm Ek Ödemeler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-127 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Büro Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-128 Ortak Hizmetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-129 Hizmetli Görev Tanımı

AUZEF-GT-130 Şoför Görev Tanımı

AUZEF-GT-131 Taşınır Mal Şube Sorumlusu Görev Tanımı

Görüşünüz