Geçersiz Dokümanlar

AUZEF-FR-1.2-02 Doküman Talep ve Değişiklik Formu

AUZEF-SS-1.2-05 AUZEF Hizmet İçi Eğitim Organizasyonları Standartı

AUZEF-GT-07 Kalite Geliştirme Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-SS-2.3-11_Sınav Yerleri Belirleme seçme ve Yerleştirme Standardı

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Genel İdari Hizmetler Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Bilişim Hizmetleri Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Eğitim Öğretim Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Genel İdari Hizmetler Süreci) 

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( İçerik Tasarım Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Müfredat Yönetim Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi (Kalite Geliştirme Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi (Ölçme Değerlendirme Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi (Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci)

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi ( Dekan)

AUZEF Yonetim Sistemleri El Kitabi

AUZEF Yonetim Sistemleri El Kitabi v1

AUZEF-FR-1.2-22 Genel İdari Hizmetler Süreci Organizasyon Şeması

AUZEF-FR-1.2-22 Kalite Geliştirme Süreci Organizasyon Şeması

AUZEF-FR-2.6-02 Çekim Formu

AUZEF-PR-01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü

AUZEF-PR-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

AUZEF-PR-03 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

AUZEF-SF-2.4 İçerik Tasarım Süreç Formu

AUZEF-SS-1.2-03 AUZEF Toplantı Düzenleme Standartı

AUZEF-SS-2.1-12 AUZEF Elektronik, Yazılı ve Görsel İletişim Standartları

AUZEF-SS-2.4-08 Öğretim Tasarımı Standartı

AUZEF-FR-1.2-11 Süreç Performans Takip Tablosu

AUZEF-SF-1.2 Kalite Geliştirme Süreç Formu

AUZEF-SF-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri Süreç Formu

AUZEF-SF-2.2 Müfredat Yönetim Süreç Formu

AUZEF-SF-2.3 Ölçme Değerlendirme Süreç Formu

AUZEF-SF-2.4 İçerik Tasarım Süreç Formu v1

AUZEF-SF-2.5 Bilişim Hizmetleri Süreç Formu

AUZEF-SF-3.1 Genel İdari Hizmetler Süreç Formu

AUZEF-SS-3.1-01 Genel İdari Hizmetler Süreci Yapısı, Kapsam ve Sorumlulukları Standardı

AUZEF-FR-2.1-16 Çözüm Merkezi Talep Formu

 AUZEF-FR-2.2-34 Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri Dilekçesi

AUZEF-SS-2.1-11 Eğitim-Öğretim Süreci Arşiv Standardı

AUZEF Yonetim Sistemleri El Kitabi V2

AUZEF-SS-2.3-06 Sınav Görevlendirmeleri ve Ödemeleri Standardı

AUZEF-SS-2.3-07 Sınav Uygulama Yönergesi-Standardı

AUZEF-SS-2.2-11 Mufredat Yönetim Süreci Standardı

AUZEF-SS-2.1-12 AUZEF Elektronik, Yazılı ve Görsel İletişim Standartları R3

AUZEF-SS-2.2-05 Açık ve Uzaktan Öğretim Birimi Yayın Komisyonu Yönergesi

AUZEF-SS-2.3-06_Sinav Gorevlendirmeleri ve Odemeleri Standardi R1

AUZEF-SS-2.3-03_Soru Bankası Standartları REV1

AUZEF-SS-2.3-11_Sınav Yerleri Belirleme seçme ve Yerleştirme Standardı REV1

 

Görüşünüz