Formlar ve Cetveller
SÜREÇ ADI FORM veya CETVEL ADI
GENEL SÜREÇLER  Değişiklik talep formu
EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ Fuar ve Tanıtım günleri için zaman planı ve görevli listesi
AUZEF Aktive Edilecek Dönem Fonksiyonel Dersleri Analiz Tablosu
…… Eğitim Öğretim Yılında Açılacak Program Derslerini Kontrol Tablosu
Fonksiyonel Dersler Tahmini Listesi
Ders Materyalleri Hazırlama Kılavuzu
Ders Kaldırma Teklif Formu
Yeni Ders Açma Teklif Formu
İntibak Formu
Değişen Dersler için Öğretim Elemanı Listesi
Yeni Açılacak Dersin Ders İzlencesi
AUZEF Kayıt Kılavuzu
Muafiyet Takvimi
Muafiyet Uygulama Esasları
Program bazlı ders listeleri
YGS ve Üniversite Yeni Kayıt ve Kayıt yenileme Kılavuzları
Aktif ve aktif olmayan öğrencilerin bilgilerini içeren listeler
Hatalı diploma bildirim formu
Öğrenci bilgileri raporlama tablosu
Staj Başvuru Formu
MÜFREDAT YÖNETİM SÜRECİ AUZEF Program Açma Başvuru Formu
Teknik ve Bilişim Altyapı Formu
Bina ve Diğer Altyapı Bilgileri Formu
Görev Kabul Formu
Teknik ve Bilişim Altyapısının Planlanması Talep Formu
Program Ders Listesi
Teknik Gereksinimler Formu
Teknik ve Bilişim Altyapısı Planlaması Dosyası
Bilişim Altyapısı Gereksinimleri Formu
Materyal Türleri Listesi
Program Ders İçerikleri Listesi
Materyal Türleri Listesi Teslim Çizelgesi
Geliştirilebilirlik Raporu
Uygunluk Raporu
Öğrenci Talep Formu
Onay Raporu
Ders Materyali Şablonu
Materyal Takip Çizelgesi
Materyal Kontrol Formu
Hedef Değerlendirme Soruları Belgesi
Hedef Takip Formu
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Raporu
İstatistik Bilgileri Belgesi 
Müfredat ve İçerik Etkinliği Sorunları Formu
Program-Öğrenci Etkinliği Sorunları Formu
Program Üyeleri Analiz Çizelgesi
Program Üyeleri Arasındaki Koordinasyon Etkinliği Sorunları Formu
Program Etkinlik Bilgileri Belgesi
Program Etkinlik Sorunları Formu
Program Etkinliği Araştırma Dosyası
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Onay Raporu
Program Bilgileri Dosyası
Ulusal Program Normları Belirleme Formu
Uluslararası Program Karşılaştırma Çizelgesi
Program Karşılaştırma Dosyası
Müfredat Geliştirme ve Takip Komisyonu Onay Raporu
Mesleki Yeterlilik Kriterleri Formu
Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Anketi
Meslek Grupları Beklentileri Anketi
Öz Değerlendirme Raporu
Akreditasyon Öneri Raporu
Durum Değişim Raporu
Akredite Gözden Geçirme Raporu
Ders kaldırma teklif formu
Yeni ders açma teklif formu
 intibak formu
Öğretim elemanı listesi, 
Ders izlencesi
Program Başkanları ve Sorumluları Listesi
Ders Aktive Etme Formu
İçerik Kontrol Formu
Ders Materyalleri Durum Çizelgesi
İçerik Teslim Formu
Ders Takip Çizelgesi
İçerik değişiklik Formu
İçerik İade Formu
İçerik Takip Formu (Arşiv Formu)
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ Sınav uygulama takvimi
Görev atama ilişkileri tablosu
Sınav görevi performans değerlendirme formları
Yıllık Sınav Takvim Taslağı 
Sınav Detay Künyesi
İÜ AUZEF Sınav Görevlileri Puantaj Sistemi Listesi
Bina Bilgi Talep Formu
Sınav Yeri Değerlendirme Formu
Sınav Görevlendirme İlkeleri
Görevli Bilgi Güncelleme Kılavuzu
Sınav Takip Tabelası
Sınav Türleri ve Yapılma Sistemleri ile İlgili Sık Rastlanan Sorun ve Şikayetlerle İlgili Rapor
Sınav Değerlendirme kriterleri
Komisyon Soru İnceleme Formu
Sınav Soru Talep Formu
Soru Teslim Formu
Sınav Sorusu Onay Formu
Oturum Listesi Oluşturma Formatı
Kitapçık İsim Oluşturma Formatı
Kitapçık İçerik Formatı
Kitapçık Kontrol Formatı
Oturum Listesi 
Kutu teslim Tutanağı
Takip Çizelgesi
AUZEF Sınav Görevlileri Gerçekleşen Görev Listesi
İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİ Ders Seçme Kontrol Listesi
Ders Materyali İhtiyaç Belirleme Formu
İçerik Teknik Gereksinim Formu
Dijital Kaynak Listesi
İçerik Tasarım İş Akış Şeması
İçerik Tasarım Ekibi Hiyerarşik Çalıişma Şeması
Proje Görevlendirme Formu
Senaryo Taslağı Formu-Ek
 
Senaryo Taslağı Formu
İçerik Ekibi Görevlendirme Kontrol Listesi
Senaryo Onay Formu
Senaryo Rapor Formu
İş Takip Çizelgesi
Senaryo Kontrol Çizelgesi
Animasyon Kontrol Çizelgesi
 İnteraktif İçerik Hazırlama Performans Formu
İçerik Kalite Kontrol Listesi
İçerik Test ve Onay Listesi
 İnteraktif İçerik Arşiv Formu
İçerik Yayınlama Kontrol Listesi
 
SES ve GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ SÜRECİ Hizmet Talep Formu
Yıllık/Aylık/Haftalık  Çalışma Takvimi
AUZEF Ses Görüntü Malzemeleri Listesi
AUZEF Çekim Formu
Seslendirme Formu
Metin Hata Formu
Ekipman Kontrol Formu
BİLİŞİM HİZMETLERİ SÜRECİ Network ve İnternet Talep Formu
Network Eğitim Programı
Destek Talep Formu
Yazılım Desteği Talep Formu
Genel İş Planları Çizelgesi
İş Planı Çizelgesi
Görev Yönetim Paneli
Montaj Arşiv Listesi
Telif/İzin Belgesi
DESTEK SÜRECİ  

Görüşünüz