Faz 2-3 Şubesi
ŞUBE ADI

 İŞ ANALİZLERİ

2.4.1.2. Faz 2-3 Şubesi

AUZEF-İŞ-2.4.1.2.1 Ders üretim planının hazırlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.2.2 Şubeler arası iş trafiğini koordine etme iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.2.3 Şubeler arası iletişimi koordine etme iş analizi

Görüşünüz