Faz 1 Şubesi
ŞUBE ADI

 İŞ ANALİZLERİ

2.4.1.1. Faz 1 Şubesi

AUZEF-İŞ-2.4.1.1.1 Ders üretim planının hazırlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.1.2 PPT sunu dizgisi hazırlama iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.1.3 Yazılı materyal dizgisi hazırlama iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.1.4 Şubeler arası iletişimi koordine etme iş analizi

AUZEF-İŞ-2.4.1.1.5 Şubeler arası iş trafiğini koordine etme iş analizi

 

 

Görüşünüz